Броят на самоубийствата в България намалява през последните години според данни на Националния център по обществено здраве и анализи.

Страната ни е на едно от последните места в Европа по опити за прекратяване на живота. Черната статистика показва, че 682 души са се самоубили през 2015 г. – 523 мъже и 159 жени. За сравнение година по-рано това са направили 714 българи. Пик бележат 2011 г. – 800 души и 2012 г. – 811. През 2015 г. средно по двама човека на ден са слагали край на живота си у нас.

Общо самоубийствата и неуспешните опити са били около 3000 в съотношение приблизително 4:1 в полза на нереализираните. Сред водещите причини за този отчаян акт са психични заболявания, нещастна любов, тежко физическо страдание, финансови проблеми, загуба на работа. В ЕС самоубийствата са над 56 000 годишно, което е около 1% от всички смъртни случаи в Евросъюза – над 5 милиона. 

Най-много случаи на глава от населението са регистрирани в Латвия – 30 случая на 100 000 жители, Словения – 21 случая, Литва и Унгария – по 19. Най-малко самоубийства се регистрират в Кипър – 4 на 100 хиляди, Гърция – 5 и Италия – 6.

 Населението на България към 1 януари 2017 г. е 7,1 млн. души според европейската статистика, като се отчита отрицателен естествен прираст. Подобна е ситуацията и на стария континент, където общата популация към същата дата е 511,5 млн.; регистрирани са повече смъртни случаи – 5,3 млн., отколкото раждания – 5,1 млн. Въпреки това заради мигранската криза прогнозните данни показват, че към 1 януари 2018 г. населението в ЕС се е увеличило до 512,6 млн. души. По предварителни разчети нацията ни през 2018 г. е намаляла до 7,05 млн. души.