В последното издание на „ШОУ” за миналата година Васил Филипов „написа интродукцията” защо „Южен поток” не трябва да се реализира. В продължението на интервюто си бившият директор на държавното българско газово дружество е още по жесток – заченатият в грях проект би се превърнал в „черна дупка” за България без никакъв шанс за излизане от нея.
<em>След припомняне на миналото Филипов минава към хард фактите, които нито един политик досега не е изнесъл! <br /> </em><br /> <strong><img width="270" vspace="0" hspace="9" height="451" border="0" align="left" alt="Vas_vatre.JPG" src="/documents/newsimages/editor/201501/Tina_12/Vas_vatre.JPG" />- Обещахте да изнесете факти, които според вас доказват, че &bdquo;Южен поток&rdquo;е убийствен за България завинаги, &bdquo;до второ пришествие&rdquo; - какви са те? </strong><br /> - Първоначално &bdquo;Газпром&rdquo; заяви дебит на газопровода от 31 млрд. куб. м. газ годишно. По-късно дебитът беше увеличен на 63 млрд. куб. м. газ годишно. Изхождайки от химико-физическите свойства и уравненията за движение на флуидите, се получава, че, за да се прокарат през морето тези количества, ще е необходимо начално стартово налягане от 345 атмосфери. Компресори, които да нагнетят газа до такава степен, все още са непознати на човечеството! Но, дори приемайки хипотетично, че това налягане е осъществимо, стигаме до проблема с тръбите. Диаметърът на &bdquo;тръбата&rdquo; трябва да бъде 4 метра, а тръби с такива диаметри не се произвеждат. <br /> <br /> В своите &bdquo;предварителни проучвания&rdquo; &bdquo;Газпром&rdquo; действително залага 4 газопровода, но пропуска да отбележи стартовото налягане. Предполага се, че то ще е 154 атмосфери, а на входа в България ще е 28 атмосфери, т.е недостатъчно за мащабите на проекта &ndash; само под Черно море тръбата е над 950 км. За сравнение, при газопровода &bdquo;Син поток &ndash; Джугба-Самсун&rdquo;, началното налягане, което постигнаха, беше 154 атмосфери за дължина от 396 км.! <br /> <br /> И друго. След напускане на компресорните станции газът е прегрят до плюс 270 &ordm;С. От друга страна, на дълбочина 2200 км температурата на водата е минус 3-4 градуса. Какво означава това? Вследствие нахлуването на същия горещ газ в тръбите по дълбините на морето по толкова дълго морско трасе, неизбежно се образува конденз. А този конденз е убиец на компресорите на брега посрещач, тоест - на българския бряг.Той троши перките на компресорите. В същото време образувалата се влага в тръбите е пагубна за тях самите. В контакт с метала започва образуването на ръжда от вътрешната им страна, и т.н. А &bdquo;предварителните проучвания&rdquo; не дават отговор на въпроса каква ще е борбата с този конденз&hellip; <br /> <br /> <strong>- Ама то само дотук картинката на проекта e ужасяваща, според вашите твърдения, разбира се&hellip; </strong><br /> - В действителност <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>тя е още по-ужасяваща!</strong></span><br /> <br /> Като говорим за предварителни проучвания, трябва да се знае, че &bdquo;Газпром&rdquo; не разполага с геоложки такива за дъното на морето. <br /> <br /> <strong>- Какво означава това?</strong><br /> - Че те нямат профил на морското трасе. А съществува опасност от цепнатини с широчина над 160 м и дълбочина от порядъка на 280 м. За сведение такива изненади се получиха при строежа на&bdquo;Син поток&ldquo;. Естествено те са оскъпили проекта значително. При нас не е даден отговор дори за скоростта на газа в тръбите по морското трасе. Според ЕN-БДС максимална допустима скорост е 90 FU /на секунда, т.е 25-27 м./сек. Не е даден и отговор на методите за борба с ракообразните в шелфа на двата бряга. А те разрушават изолацията на тръбите и по този начин водата достига до стоманата. Последствията са ясни - отново корозия. <br /> <br /> В крайна сметка при този виртуален проект едва ли ще дочакаме времето, когато ще започнем да получаваме дивиденти от транзитни такси, без да бъдем рекетирани за нови инвестиции по руския вариант &ndash; с нови вложения, с нови &bdquo;щедри&rdquo; заеми от руска страна и нови лихви, и пр. За сметка на това през цялото време се говори колко ще се похарчи за проекта, като тази сума непрекъснато се раздува необяснимо, а за параметрите на експлоатация и ефективност &ndash; нито дума!...<br /> <br /> <strong>- Всичко това е безумно, ако се вярва на вашите прогнози?...</strong><br /> - Дори да се абстрахирате от прогнозираната от мен техническа несъстоятелност на проекта, нека преминем към неговата икономическата &bdquo;обосновка&rdquo;, т.е. към <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>икономическия блъф</strong></span><br /> <br /> По всяка вероятност &bdquo;Газпром&rdquo; ще настоява транзитната такса да е 1,09 $ за транспорта на всеки 1000 куб. м. газ на всеки 100 км. Какво показва простата аритметика? Така транзитната такса ще бъде 1,09 $ за 1000 куб. м газ, умножено за 17 000 000 /а не за 63 000 000 /, и ще излезе, че само лихвата по кредитирането ни от &bdquo;Газпром&rdquo; ще възлезе на над 400 млн. евро годишно /като начало!/. Това означава, че при първоначална инвестиция от българска страна за около 6 млрд. лв. / 3 000 000 000 евро/, този проект няма да се изплати никога! Напротив! Даже ще задлъжняваме към банките кредитори вместо руснаците. При това, без да са заложени инфлационни коефициенти и разходи по поддръжката на компресорите на българска територия, които си остават за сметка на България. <br /> <br /> Междувременно стойността на &bdquo;Южен поток&ldquo; България скочи на 5 млрд. евро, което също няма да бъде окончателната цена. И сам би трябвало да се досетите, че се прави сметка на око. <br /> <br /> И накрая &ndash; за да докарат това количество газ, понеже то не е налично, руснаците трябва да инвестират над 40 млрд. евро само на руска територия! А това е доста съмнително, меко казано, т.е. практически никога няма да се случи. <br /> <br /> Но да оставим това. Пак повтарям, грубо казано, след като руснаците технически не могат да осигурят такова стартово начално налягане, едва ли &bdquo;Газпром&rdquo; имат намерение да отидат от варианта 4-метрова тръба, непроизведена досега в света, на варианта 4 тръби, което ще оскъпи проекта с пъти. Да не говорим, че те още нямат тръбопроводи до Черно море, откъдето трябва да потече газът в тия обеми, за които се опитват да ни надлъжат в рамките на този &bdquo;мегапроект&rdquo;. <br /> <strong><br /> - В края на краищата, какво излиза, ако теглим чертата под море и на суша след реализацията или провала на реализацията на &bdquo;Южен поток&rdquo;? </strong><br /> - Излиза, че <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>намерения за реализация на този проект от руска страна просто няма и не е имало!</strong></span><br /> <br /> Свидетелство за това е, че няма завършен технически проект, което иначе казано, означава, че такъв просто няма. Има споразумение, т.е огромно недоразумение от наша страна, част от което е широко рекламираният навремето &bdquo;троен шлем&rdquo; на Георги Седефчов Първанов-Гоце, от който не се реализира нищо на практика. Има голи твърдения от руска страна. Само че необходимата техническа документация и разбивки по проекта &bdquo;Южен поток&rdquo; &ndash; кой, кога, какво и как ще плаща &ndash; няма. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>По какъв начин ще бъде изплатен целият този блъф, загадката е пълна, мъглата &ndash; плътна</strong></span><br /> <br /> Не е доказано дали проектът ще заработи. Ако заработи, никой не може да каже при какви параметри ще стане това, какво и как ще връщаме на руската страна. Без обосновка се твърди, че чистата печалба от съвместния проект след 25 години щяла да излезе на 1,850 млрд. за двете страни, което бих определил като малоумие, а не безумие. Отново голи цифри, отново лъжи. <br /> <br /> <strong>- Вие сам казахте, че от реализацията на проекта ще се наложи да плащаме 200 млн. годишно на руснаците. Докога?</strong><br /> - Ще плащаме много повече от 200 млн. евра! Тази цифра важеше при първоначалната оферта на отсрещната страна за цена на газопровода 1,5 млрд. евро. Но след това те нараснаха на 5 млрд. Повече от ясно е, че ще стигнат и до 10 млрд. Така че само лихвите по щедро отпуснатите ни &bdquo;заеми&ldquo; от руска страна сигурно ще отидат към 700-800 млн. долара годишно, а главницата ще стои и ще чака като окачен воденичен камък на врата на България. <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>Това е убийство и самоубийство!<br /> </strong></span><br /> Този проект никога няма да се изплати! Целта на Русия е да се вклини в България и да ни направи вечни длъжници с всички произтичащи от това последствия, и не на последно място &ndash; да попречи на разработването и реализирането на &bdquo;Южен газов коридор&ldquo; в т.ч. &ndash; &bdquo;Каспийски газопровод&ldquo;, TAP и TANAP. <br /> <br /> <strong>- А ако все пак проектът &bdquo;Южен поток&rdquo; въпреки всичко стартира? </strong><br /> - Тогава нека такива като Таско Ерменков и другите московски слуги и въжеиграчи с думи прости обяснят и докажат: как ще се изплаща дългът към руснаците? Това никога няма да стане! Пример със &bdquo;Син поток&rdquo;, който се оказа свръхнерентабилен. За сведение поради недостигане на предпроектните показатели, там се транспортират до 8 млрд. м3, като експлоатационният разход за пренос на 1000 м3 по протежение на 394 км от трасето на &bdquo;Син поток&ldquo; е 150 долара, т.е. по 38 долара транзитна такса. Такова нещо няма по света и руснаците стискат зъби, а ние си плащаме редовно и примерно нашия газ с 200 долара по-скъпо от турците. Вероятно руснаците избиват по този начин прекомерните разходи по &bdquo;Син поток&rdquo;. Накратко &ndash; в момента <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><br /> ние плащаме най-скъпия газ в Европа и транзитираме най-евтино руски газ в Европа</strong></span><br /> <br /> Били сме ненадежден партньор. А ние какво да очакваме от партньори като Русия, които, пак да повторя, са майстори на геополитическата и икономическата комбинаторика и измами!? И благодарение на съучастничеството на определена, добре позната на българските граждани престъпна мафиотска глутница реализират безнаказано дългосрочни договорки, от които България до момента е загубила милиарди долари. Докога ще се търпи това?! И да се запитаме: в друга държава по света дали е възможно с прости лъжи и плоски лафове и твърдения безнаказано да се крадат и замитат такива гигантски престъпления!? Крайно време е да се ревизира дейността на всички подписвали дългосрочни договори с Русия и се реализира наказателна процедура &ndash; без давност! Най-после нашият измамен и онеправдан народ трябва да бъде овъзмезден ! <br /> <br /> <strong>Едно интервю на Славей КОСТАДИНОВ <br /> <br /> </strong><br />