Д-р Орлин Драганов е председател на Дружеството на радиестезистите в България. Той е бивш народен представител от БББ от 37-ото Народно събрание. По-късно се отцепва от Бизнесблока и става независим депутат. Единствено пред „ШОУ” той разкрива прокобата, която мори парламента. А оттам – и страната, и народа ни.
<hr /> <br /> <strong>- Господин Драганов, говори се, че под сградата на Народното събрание има много черни и вредни енергии. Вярно ли е това - Вие като радиестезист се занимавате с такива измервания? <br /> </strong>- Най-вредните енергии произлизат от подземието на Народното събрание. Това се дължи на факта, че сградата на парламента е построена върху турско наказателно гробище. Не обикновено турско гробище, а турско наказателно гробище! В това гробище са закопавани хора, които са убийци, изнасилвачи и т.н. Те са били осъдени с ефективни смъртни присъди и там са били закопавани. Съвсем нормално е, щом такива хора са погребани на тази площ да има дисбаланс на енергии. <br /> <br /> <strong>- Вие лично мерили ли сте там какви са вълните и излъчванията - все пак бяхте четири години народен представител?<br /> </strong>- Да, наистина бях депутат в 37-ото Народно събрание. Мерил съм лично и енергиите в пленарната зала, и в коридорите, защото не може постоянно, дни наред, хиляди дни там да има скандали, разправии, да има много неприятни неща, в това число и бой. Това са енергии, които ако не се чистят, те остават и се натрупват. Остават енергийните отпадъци на купища поредни Народни събрания. <br /> <br /> <strong>- След като сте мерили с апарат вълните и излъчванията в парламента, на кое място те са най-вредни?<br /> </strong>- Най-вредни са енергиите и вълните в пленарната зала. Най-негативната енергия е там, защото има натрупване на постоянна концентрация. В самата зала се водят дебатите през годините и когато <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>тези дебати са винаги злостни,<br /> </strong></span><br /> винаги насочени едни срещу други, с употреба на какви ли не нецензурни думи, на какво ли не, тази енергия се събира. Разбира се, никой не обръща внимание на това, защото нямат погледа, нямат виждането. Тези натрупвания трябва да се чистят. Обаче това никой не го прави.<br /> <br /> <strong>- Особено ако все още не са махнати костите на хората отдолу под сградата на Народното събрание...<br /> </strong>- Казва ли ти някой...<br /> <br /> <strong>- Тия отрицателни енергии в парламента могат ли да разболеят депутатите и хората, които работят там?<br /> </strong>- Ами ако четири години пребивават там, то е съвсем логично. Да не говорим, че някои хора изкарват и по повече мандати в тази сграда. <br /> <br /> <strong>- Как може всъщност да се изчисти от сградата на парламента негативната енергия?<br /> </strong>- Може да се сложат от нашите големи пирамиди. Ние имаме едни пирамиди, които имат 28 метра диаметър защита. Пирамидата преобразува вредните вълни, тя не променя химически нещата, само ги преобразува. И това е в основата и на защитата на жилищата. Специалните пирамиди са изработени и лицензирани в целия свят от Дружеството по физикална радиестезия, те се продават в екзотеричните книжарници. Малки пирамиди и до компютъра се слагат, защото той, самият е апарат, ужасно вреден за човека. Не толкова екранът, колкото самият апарат, защото излъчва и когато е долу до краката, а не стои на масата на две педи разстояние, болшинството хора нямат защита. Те дори не са чували такова понятие &ndash; защита. <br /> <br /> <strong>- Къде се намират другите места в София, които са с най-вредни енергии?<br /> </strong>- Живеем в енергиен смог. Когато на едно място, което не е много голямо, а там са се събрали 2 000 000 като София, това е мощна енергийна система от много тонове техника, милиони души. Всичко това излъчва вредни енергии. А когато всичко това излъчва, а жилището ти не е защитено, <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>човек се разболява. <br /> <br /> </strong></span>Разбира се, причините за болестите не са само на енергийно ниво, те имат и физически характер като генетична наследственост, молекулярна наследственост. Освен това цяла София се намира върху течащи подземни води. Където и да направим сондажи &ndash; особено долу в Софийското поле, а и в самия град - водата извира. Най-вредни са течащите води, независимо на каква дълбочина се намират. Най-дълго време човек прекарва на две места &ndash; в леглото си и в обувките си. И когато спи по пет-шест-седем или осем часа върху геопатогенна зона или подземна река, този човек за няколко дни се разболява. В това отношение моята професия &ndash; лекарската, е изключително обременена. Моите колеги гледат с насмешка на нещата, които им казвам, и затова толкова много боледуват. Защото контактът с болния човек е обмяна на енергия. Но когато на ден преглеждаш 20-30-40 души с тежки заболявания или с ръцете оперираш, имам предвид хирурзите, което е много тежко, фактически ти взимаш от тази енергия и тя става част от твоята био-енерго-информационна система. Полетата си взаимодействат, защото то е на 1,70 -1,80 м от всяка една точка на човешкото тяло. Дори когато двама души разговарят, двете полета обменятн енергия. С годините хирурзите поемат тези енергийни отпадъци и се разболяват. И затова казват, че миньорите били на първо място в това отношение, пък лекарите и сестрите на второ - то не е без причина.<br /> <br /> <strong>- Антените на мобилните оператори как влияят на хората?<br /> </strong>- Етажът, който е под самите антени, там не е много благоприятно да се живее. Подпокривното пространство, както и един етаж по-долу, също. Затова съветвам всички хора да си извикат специалист с апаратура, за да провери дали има опасно излъчване. <br /> <strong><br /> Това са много мощни антени. <br /> </strong><br /> &hellip; Съветвам абсолютно всички хора да не говорят по мобилните си телефони повече от три минути, защото рухва енергийната система на човека, ако е по-дълъг разговорът. А енергийната система на човек е много сложна и тя трябва да бъде съхранявана, тъй като от нея се пренася информация на физическо ниво. <br /> <br /> <strong>- Има ли хора, които не вярват на това, което им говорите?<br /> </strong>- Повечето не вярват и затова си плащат. А това е наука. <br /> <br /> <strong>- Как приемаха заниманията ви преди 10 ноември 1989 г. официалните власти?<br /> </strong>- До 10-ти ноември работихме в пълна анонимност, защото властта не ни приемаше. Гониха ни много поради неразбиране. Не можехме да се събираме и ни преследваха. Срещахме се тайно. С инженер Стоян Бъчваров, който е учил във Франция и през XX век донася радиестезията у нас, сме се срещали в &bdquo;Младост&rdquo; в неговия апартамент. Разговаряхме в банята му, като през това време пускахме водата там да тече, за да заглушава подслушване. Имахме сбирки, идваха от вътрешно министерство, тогава милиция и ни разтурваха, гониха ни. Събирахме се тайно, което е много смешно... Чак на 10-ти ноември регистрирахме Дружеството и вече работим съвсем официално и легално. Ние измерваме политици, но не се занимаваме с политика.<br /> <strong><br /> - Колко струва една такава услуга?<br /> </strong>- Зависи за какво е &ndash; дали е само изчистване на вредните вълни или преглед на човека. Ние сме изключително умерени, нашият принцип е духовният принцип. Не взимаме много пари, даже не взимаме пари, защото това противоречи на нашите професионални принципи да работим за здравето на хората. Някой ако пожелае да даде, но нямаме някакви тарифи. <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: xx-small;"><strong>Едно интервю на Живка АНГЕЛОВА<br /> <br /> </strong></span><br /> <hr /> <strong>НС ЛЕЖИ ВЪРХУ 2 ГРОБИЩА<br /> <hr /> </strong>Според историческите документи, източната част на сградата на Народното събрание се намира върху римско гробище от V-VI век. Днес отгоре му е кабинетът на парламентарния шеф. <br /> <br /> Под северната част на Народното събрание пък е било турско гробище. Там през XIII-и век турците са погребвали престъпниците и крадците на София. <br /> <br /> <br />