Зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Лютви Местан коментира пред БЛИЦ темата с бонусите, която е изключително популярна в последните дни.
<strong>- Г-н Местан, премиерът Бойко Борисов обяви, че до петък хората от сегашното управление, получили бонуси, трябва да ги върнат - ако ли не, ще бъдат уволнени! А вие, като част от Тройната коалиция, смятате ли да върнете бонусите, които сте си раздали по време на вашето управление?<br /> </strong>- Вижте, отговорността на Тройната коалиция приключи на 5 юни 2009 г, когато загубихме изборите. Оттогава отговорността за държавата носи ГЕРБ. <br /> Темата за бонусите прави разрез на истинската същност на властта на ГЕРБ. Оголва популизма на ГЕРБ. Сред много определения на популизма, аз съм привърженик на едно класическо &ndash; популизмът е гъделичкане на очакванията на избирателите с непремерени обещания, които после не можеш да изпълниш. Но на базата на тези обещания печелиш изборите. Темата с бонусите се превръща в морално-политически проблем за ГЕРБ не защото политиката на допълнителното материално стимулиране е укорима сама по себе си. Тя става укорима, когато провеждаш такава политика, след като си обещал, че няма да го правиш. Второ, когато я провеждаш избирателно. Спираш да вдигаш пенсии и заплати, стотици хиляди са новите безработни... За тях няма допълнително материално стимулиране, а в същото време стимулираш една малка богоизбрана част от партийни функционери, членове на политическия кабинет. Ето при тази политика на двойните стандарти, проблемът с бонусите напуска полето на законността и се превръща в морален казус, пред който властта на ГЕРБ се изправя.<br /> <br /> <strong>- Но Тройната коалиция правеше абсолютно същото с бонусите - при това в далеч по-големи размери от сега?!<br /> </strong>- Препратките с Тройната коалиция са абсолютно смешни. Да, тогава се провеждаше политика на допълнително материално стимулиране, но ние никога не сме го крили. Това се провеждаше чрез постановления на Министерски съвет. Има няколко разлики. При Тройната коалиция ДМС получаваха не само членовете на политически кабинети, не само държавните служители, а всички. Когато държавният служител получи 13-та заплата, пенсионерът получава 13-та пенсия. Оказва се обаче, че ГЕРБ плаща на своите функционери 13-та заплата. Някои май са плащали и на тримесечие. Достигнати са изумителните стойности от 73 000 лева за човек на година - при шефката на Агенцията по вписвания! Тази политика на двойните стандарти ние определяме като пир на властта за богоизбрани, близки до властта, по време на криза. Тройната коалиция провеждаше политика на допълнително материално стимулиране като част от общата политика за повишаване на доходите. Ако с нещо тази политика е била укорима, защото не всеки може да харесва това, то за това се плаща политическа цена. Тройната коалиция загуби изборите. Дотук с политическата отговорност на Тройната коалиция. <br /> На тезгяха е проблемът с политическата отговорност на ГЕРБ. Управляващите не изпълниха ангажимента на премиера да не се раздават бонуси по време на криза. Дали обаче премиерът е знаел, че това се прави, не мога да коментирам. Той трябва да даде отговор на този въпрос. Също така крият панически размера на бонусите, които са раздали. А с това нарушават обещанието си, че ще управляват прозрачно. И стигнаха до смешната ситуация, в която министри питат Сметната палата дали са раздавали бонуси. Извинете! Подобен подход е не просто нелогичен, той е с привкус на шизофрения. Явно министрите губят субектно-обектните отношения. Един подобен ход да се пита Сметната палата би имал оправдание, ако министрите са били в несвяст, когато са раздавали бонусите. Те не са били в съзнание и питат второ лице какво са правили, когато са били в несвяст. Сега дали позицията на премиера е принципна или конюнктурна, има един единствен отговор и той е пак в него. Ако премиерът приложи същата мяра спрямо всички останали членове на политически кабинети, каквато приложи спрямо Нели Нешева, това е едно. Ако пощади всички останали, ако връщането на бонуса е самодостатъчно условие да останеш на властовата позиция, на която си, Нешева не би трябвало да бъде освободена. Ако връщането на бонуса не те спасява, до Нешева трябва да се наредят всички останали. Премиерът трябва да ги уволни и тях. Тогава може да ни убеди, че подходът му е принципен.<br /> <br /> <strong>- Но това&nbsp;вие от Тройната коалиция &nbsp;не го направихте! При това за ваши министри, зам.-министри и други шефове излязоха потресаващи цифри - и то само за 2007 г, която е била проверена от Сметната палата - 97 000 лева на един човек от борд във военното министерство, 63 000 на друг човек - от борд в енергетиката, 47 000 - на трети човек от борд в икономиката. И още, и още, и още?! <br /> Вие твърдо си мълчите за тия безобразия! А премиерът Борисов иска от своите бонусите да се върнат до края на седмицата. И народът казва - ето я разликата между ГЕРБ и Тройната коалиция! </strong><br /> <br /> - Той просто не може да спре дотук. Независимо дали ще върнат бонусите, не говоря за държавните служители, а за членовете на политическия кабинет, много важна уговорка, всички членове на политическия кабинет трябва да последват съдбата на Нели Нешева. Ако беше самодостатъчно връщането на бонуса да те спаси, Нели Нешева не трябваше да бъде освободена. Той поиска оставката й и значи трябва да поиска същото и от другите.<br /> <strong>Калин КАМЕНОВ, БЛИЦ</strong><br /> <br />