Следвайки препоръките за сигурност на българските и на световните здравни организации, „Инвестбанк“ АД предприема всички нужни мерки да осигури на своите клиенти качествено обслужване и сигурност.

Управлявайте своите плащания онлайн – бързо, удобно и лесно през системата „Интернет банкиране“. Предоставената услуга позволява на клиентите на банката по електронен път от всяко място да продължават да извършват нужните платежни операции, без да посещават физически финансов център на банката.


Интернет банкирането осигурява достъп до множество справки, сред които: информация за движението по сметки, дебитни и кредитни карти, ползвани кредитни продукти, включително погасителни планове и предстоящи вноски. Възможно е да извършвате безкасови плащания в български лева и чуждестранна валута в страната и чужбина, да получавате информация за лихви, такси, комисиони и валутни курсове.
 
И още, специално за клиентите си – юридически лица, „Инвестбанк“ АД предоставя услугата масови плащания, която позволява с една платежна операция през „Интернет банкиране“ да извършвате голям брой левови преводи към физически и/или юридически лица само с няколко клика.

Масовите плащания са удачни, в случаите при които се изплащат трудови възнаграждения на служители, хонорари към други физически лица, плащания към НОИ, НАП, данъци, такси и други.

Услугата „Интернет банкиране“ предоставя широка гама от други продукти и услуги, предлагани от банката. Операциите, осъществени през дигиталните канали на банката са значително по-евтини от традиционното банкиране в клон.

Едновременно с ограничаването на рисковите контакти, всички трансакции чрез услугата „Интернет банкиране“ спестяват до 50% от таксите, в сравнение със същите, ако те биват направени във финансов център на „Инвестбанк“ АД.

Ръководството на „Инвестбанк“ АД остава посветено на мисията да осигури на своите клиенти и служители безопасна среда, като същевременно продължава да предоставя бързо и ефикасно  обслужване.