Минималната заплата да бъде повишена на 270, 290 или 310 лв. според възможностите на бюджета от 1 юли 2010 г., за да може след приспадането на данъците и осигуровките да е над официалния праг на бедност от 211 лв.
Това поиска КНСБ. Трите варианта за повишение на най-ниското възнаграждение бяха представен исъс съответните сметки и анализи от вицепрезидента на синдиката Пламен Димитров. <br /> <br /> Така например, ако минималната заплата скочи с 50 лв. и стане 290 лв., нетната стойност на минималната работна заплата ще е 229 лева, а в момента тази стойност е 189, 86 лв., сочат сметките на синдиката.<br /> <br /> Разчетите на КНСБ показват, че при 290 лева месечно възнаграждение са необходими допълнителни разходи за служителите са в размер на 58,58 лева (за увеличение на заплатата 50 лв. и осигуровки за сметка на работодател 8,58 лв. ), като за 6 месеца разходите на човек възлизат на 351, 5 лева. <br /> <br /> Допълнителната финансова тежест при този случай ще е в размер на близо 57 милиона лева, като допълнително необходимите разходи за бюджетно финансирани дейности са 8, 79 милиона лева при увеличение на минималната заплата с 50 лева. <br /> <br /> Допълнителните приходи от данък върху дохода ще са близо 4,3 милиона лева, от осигурителните фондове &ndash; около 14, 2 милиона лева. <br /> <br /> Увеличавайки минималната работна заплата /МРЗ/, накрая сметката показва около 10 милиона лева за консолидирания бюджет, обобщи Димитров.&nbsp;<br /> <br /> При МРЗ от 270 лв. месечно са необходими допълнително разходи общо 35,15 лв. (за увеличение на заплатата 30 лв. и осигуровки за сметка на работодател 5,15 лв.). За 6 месеца до края на 2010 г. необходимите разходи възлизат на 211 лв.<br /> <br /> При МРЗ от 310 лв. месечно са необходими допълнително разходи общо 82,00 лв. (за увеличение на заплатата 70 лв. и осигуровки за сметка на работодател 12,00 лв.). За 6 месеца до края на 2010 г. необходимите разходи възлизат на 492 лв.<br /> <br /> Разчетите са правени на базата на бройката българи, наети на минималната работна заплата през 2009, който е 162 хиляди души. 37 000 от тях си вадят хляба в обществения сектор.&nbsp;<br /> <br /> В индустрията и услугите общо наетите&nbsp;на минимална заплата&nbsp;са не повече от 130 хил., като най-многобройни са в промишлеността (около 48 хил.), в търговия и ремонт (над 33 хил.) &bdquo;административни и спомагателни дейности ( 20 хил.), в хотелиерство и ресторантьорство близо 8,5 хил., в транспорт и пощи близо 7 хил., в строителство около 5 хиляди, каза още Димитров.&nbsp;<br /> <br /> Минималната заплата в Обединеното кралство за 2010 г. е 1076 евро, а през 2009 г. била 995 евро, каза още Димитров. В Люксембург най-ниското възнаграждение е малко над 1680 евро, а във Франция &ndash; 1343 евро. Данните показват, че най-ниското възнаграждение в Чехия е 302 евро, а в Унгария &ndash; 271. Във всички тези държави-членки най-ниското възнаграждение през 2010 г. бележи повишение в сравнение с 2009 г.<br /> <br /> Само в две страни в ЕС &ndash; Румъния и Латвия, минималната заплата за 2010 г. показва намаление в сравнение с 2009 г. В съседна Румъния сега най-ниското възнаграждение е 141 евро &ndash; със 7,50 евро по-малко в сравнение с 2009 г. В Латвия пък заплатата сега е 253 евро &ndash; с 36 евроцента по-малко спрямо миналата година.<br /> <br /> В пет държави, сред които и България, минималната заплата за 2010 г. е толкова, колкото и през 2009 г. &ndash; 122,71 евро. /БЛИЦ<br />