В деня, в който билките са най-лековити и народът ни празнува Еньовден, над 7000 магистър-фармацевтите в България отбелязват своя професионален празник. Магистър-фармацевтите са специалистите по лекарствата, при които най-често търсим лек за болките ни, но има ли лек за проблемите на магистър-фармацевтите, панацея ли са нововъведенията и какво си пожелават за празника - прочетете в отговорите на председателя на една от най-големите фармацевтични колегии в страната маг.-фарм. Венелин Сапунаров.

- Г-н Сапунаров, честит празник! Промени ли се работата на магистър-фармацевтите с частичното въвеждане на електронните рецепти и панацея ли са нововъведенията, с които се налага магистър-фармацевтите да работите?

- Благодаря! Не очаквахме въвеждането на електронни рецепти да стане реалност след многото им отлагания. Повече от 15 години настояваме за въвеждането им като неразделна част от електронните медицински досиета на пациентите. Дигиталните предписания изправиха магистър-фармацевтите пред много проблеми като грешки, прекъсване на връзката, липсващи данни, проблеми с аптечните софтуери и със софтуера на здравната каса. Надяваме се и настояваме софтуерите да бъдат подобрени и да се спира възможността за допускане на технически грешки, за които ни санкционират. Все още работим само с е-рецепти за заплащаните от здравна каса лекарства, другите рецепти продължават да се предписват основно на хартия. През последните години обаче бяха въведени и други електронни системи - за проследяване, анализ и верификация на лекарствата, с които задължително трябва да работим. Смятам, че едва, когато бъдат решени проблемите със софтуерите и се подобри функционалността им, когато различните електронни модули не създават пречки, а облекчават работата ни и създават повече ползи за пациентите, какъвто е и замисъла им – можем да говорим, че са панацея за болната ни здравна система. Въпреки това ние подкрепяме електронното здравеопазване, защото смятаме, че ще се намали административната тежест за медицинските специалисти (магистър-фармацевти, лекари, дентални лекари) и ще спрат злоупотребите в здравеопазването. 

- Всичко поскъпва, увеличиха ли се разходите на магистър-фармацевтите и как се справяте с инфлацията?

- Не е изненада, че и нашите разходи се увеличиха. Тук трябва да направим разграничение, че по-голямата част от собствениците на аптеки в София не са магистър-фармацевти. Малко са колегите, които работят в собствена аптека, и в началото на тази година те ни сигнализираха за повишаване на таксите за аптечен софтуер, без който е невъзможно да работят. Според нас държавата трябва да се намеси на този пазар, защото това са малко на брой конкуриращи се фирми за аптечен софтуер, които могат да повишават непрекъснато цените на продуктите и услугите, но без значително да ги подобряват, за да отговарят на нормативните изисквания и нуждите на техните потребители. Също така през последните години разходите по въвеждането на системата за проследяване и анализ на лекарствените продукти и системата за верификация на лекарствата пак натовариха с разходи именно малките аптеки. За някои колеги разходите бяха непосилни и затвориха аптеките си.

Въпреки че голяма част от аптеките не са на магистър-фармацевти, във всички аптеки работят наши членове. За пациентите остават скрити усилията, нервите и високата цена, която плащаме, както за това държавата да проследява и предотвратява недостига на лекарства, така и за това фармацевтичната индустрия да спре фалшивите лекарствени продукти, а пациентите да са спокойни, че лекарствата, които получават в аптеката не са фалшифицирани. Правим безброй проверки и понасяме всички негативи, за да е сигурен пациентът, че е получил правилното лекарство в точната доза и че няма да си навреди, приемайки го. Същевременно възнагражденията на магистър-фармацевтите не са индексирани спрямо инфлацията и трябва да се индексират с поне 30%.

- Защо е толкова важен образователният ценз за професията на фармацевта?

- Важно е най-вече за пациентите и обществото. Важно е хората да имат отношение и да се интересуват от образованието на медицинските специалисти и да бъдат взискателни, за да получават след това най-доброто лечение и най-добрите грижи. В Европейския съюз с директива за регулираните професии са приети минимални изисквания за професията на фармацевта, защото е свързана с опазването на здравето и живота на хората. За съжаление, в България се налага да отстояваме образователния ценз и да припомняме тези изисквания, защото при всяка смяна на властта се правят опити фармацевтите да бъдем заменени с неквалифицирани лица, включително да се разреши отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание от помощниците на фармацевтите. Искаме хората да знаят, че това няма да бъде в интерес на пациентите и няма да бъде защитен общественият интерес. Губещите от подобни предложения освен пациентите, сме и ние, магистър-фармацевтите, държавата, бизнесът и медицинските университети.

Държавата ще бъде ощетена, тъй като ще се обезсмислят огромните ресурси, инвестирани за обучението на магистър-фармацевти, за да бъде обезпечена здравната система с висококвалифицирани специалисти по лекарствата. Медицинските университети ще бъдат засегнати, тъй като, след като неквалифицирани лица могат да изпълняват нашите задачи, не би имало смисъл да се подготвят магистър-фармацевти и ще намалее интереса към специалността. Бизнесът ще загуби от „изчезването“ на поредните специалисти в България. Магистър-фармацевтите ще бъдем дискриминирани и ощетени, защото професията ни ще девалвира и ще загубим работните си места. Ще бъдат обезсмислени усилията, труда, времето и средствата, които сме инвестирали в подготовка за кандидатстване в медицински университет и в близо 6-годишното обучение по специалността, за да бъдем след това винаги на първа линия и в помощ на пациентите. Всичко това ще бъде напразно, ако за отпускането на лекарства по лекарско предписание е достатъчно да си професионален бакалавър, да учиш 3 години вместо 6 години и да не се налага да се подготвяш за кандидатстудентски изпити по биология и химия.

Надяваме се държавата, медицинските университети и бизнесът да се застъпят за нас, а обществото да ни пази и да използва опита и познанията ни.

- Какво предстои пред професията Ви в бъдеще?

- Пандемията от COVID-19 показа недостатъците на здравната система, но и колко важни са медицинските специалисти. Видяхме също, че лекарите са много натоварени. В много страни, за да облекчат здравните системи, пренасочват някои от рутинните процедури и услуги към магистър-фармацевтите, работещи в аптеките, за да облекчат най-натоварените. Такива услуги са измерването на различни показатели като кръвно налягане и кръвна захар, терапии за отказ от тютюнопушене, ваксинации и др. Ако един човек е болен, той задължително трябва да отиде на лекар, но ако е само за измерване на кръвно налягане, а лекарят няма време, вместо пациентът да чака пред кабинета – може да отиде при магистър-фармацевт в аптеката. По този начин ще бъдат облекчени лекарите и ще се спести време на пациента.

- Защо започнахте проект за защитата на трудовите права на магистър-фармацевтите в София?

- С колегите от Управителния съвет отдавна планирахме този проект, но заради пандемията го отложихме. Причината е, че над 90% от магистър-фармацевтите, които членуват в колегията, са наети служители, които работят на трудов договор. Често пъти те ни споделят за проблеми на работното им място и решихме да защитим трудовите права на колегите като предоставим възможност за безплатни консултации и лекции.

- Какво пожелавате на колегите си на днешния ден?

- От свое име и от името на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична желая на всички магистър-фармацевти здраве, благополучие, увеличение на доходите и много професионални успехи. Пожелаваме им да продължават все така отдадено да се грижат за здравето и пълноценния живот на хората, да бъдат успешни и да имат високи постижения, а с тях да идват и уважението и високата оценка на обществото.