Работна група от Националната агенция за приходите (НАП) и Българската стопанска камара (БСК) ще опитат да се опрости плащането на данъци и осигурителни вноски. Групата ще търси начини да се намали броят на платежните нареждания за данъци и осигуровки.
НАП подкрепя идеята на БСК всеки касов апарат в страната да бъде свързан с компютърните системи на приходната агенция. По този начин значително ще се подобри контролът върху укриването на обороти.
Наскоро данъчни експерти от 21 страни, членки на Вътрешно-европейската организация на данъчните администрации (IOTA), обсъдиха особеностите на облагането на физическите лица, идентифицираха различните рискове от укриване на доходи и възможни схеми за избягване на плащането на данъци от физическите лица, съобщи днес в Ловеч Калина Радоева от местната ТД на НАП.

Гергана Димитрова, БЛИЦ