Препоръки за завръщане на работните места след поетапното отпадане на мерките срещу разпространяването на коронавируса публикува на страницата си Националният център по обществено здраве и анализи.


Те целят "предотвратяване на евентуално заразяване", въпреки че "предприятията" са различни до голяма степен. Съветите на експертите ще са полезни основно за фирмите, чиито служители досега са имали възможност да работят дистанционно.

"Препоръките са общи и за конкретните работни места трябва да се търси съдействие на службите по трудова медицина и специалистите по безопасност и здраве при работа", уточняват от Националния център.

Физическа дистанция

Най-малко два метра трябва да е физическата дистанция при работещите. Ако това не е възможно, работната среда трябва да се адаптира, като например "поставяне на преградни плоскости (възможен вариант са прозрачни плексигласови прегради) и/или промяна в организацията на труда".

Като друга възможност Националният център по обществено здраве и анализи препоръчва да се въведат работни смени, а ако сградата позволява, да се направят еднопосочни маршрути. Препоръчва се работещите да използват стълбите вместо асансьори, да има дистанция и в местата за хранене във фирмите, включително е добре и служителите да се хранят на работните си места.

На физическата дистанция се гледа и като стъпка към психологическото спокойствие на служителите, които имат притеснения да се заразят след като дълго време са били в изолация.

"Тези притеснения, особено ако е имало промени в работата, могат да доведат до стрес и проблеми с психичното здраве. Когато са налице мерки за физическо дистанциране, тези проблеми са по-малко вероятни", обобщават от Националния център по обществено здраве и анализи.

Хигиена и лични предпазни средства

Препоръчва се работодателите да осигурят безплатно лични предпазни средства и дезинфектанти за служителите. Освен това "редовно", но не е посочен точен времеви интервал, трябва да се почистват с дезинфектант повърхностите на бюра и работни станции, дръжки на врати, телефони, клавиатури и инструменти.

Препоръчва се подобряване на вентилацията на работните места и увеличаване на достъпа на свеж въздух, а устата и носът да се покриват с огънат лакът или тъкан при кашляне и кихане. Освен това работодателите се очаква да въведат "строг контрол на посетители и външни лица", които да носят маски и да дезинфекцират ръцете си на влизане.

Информираност и грижа

Националният център по обществено здраве и анализи препоръчва работодателите редовно да информират каква е ситуацията с разпространяването на коронавируса във фирмата, както и в региона и страната.

Очаква се ръководителите на фирмите и да "обучат" служителите си как правилно да използват и изхвърлят личните си предпазни средства. Те пък трябва "незабавно да информират" началниците си, ако проявят симптоми на COVID-19.

Затова за служителите, които имат контакт с повече хора, възрастните, хората с хронични заболявания, бременни и др., "е добре здравното им наблюдение да включва ежедневно проследяване на телесната температура и въпросник за симптоми".