Комисията за защита на личните данни предприе административни действия - във връзка с информацията, че от Националната здравноосигурителна каса е изтичала информация, съдържаща лични данни, включително и здравни, съобщават от Комисията.
От директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова е изискано да предостави становище относно публикуваната информация за изтичане на лични данни.
След получаване на изисканата информация от НЗОК, Комисията за защита на личните данни ще предприеме предвидените в закона мерки.

Комисията има само административни и административнонаказателни правомощия, но не и разследващи функции, припомнят от там. Затова действията, които тя предприема, са различни и независими от действията, които е извършила по казуса ДАНС.  Информацията е на Радио България. /БЛИЦ