По време на заседанието социалистите приеха и своя предизборна платформа и бяха направени допълнения към нея. В нея се предлага да се удвоят средствата във Фонда за лечение на деца с увреждания в чужбина и опростяване на процедурите, съобщиха от БСП.
Според социалистите не може държавата да има 1 млн. лв за саниране, а да не осигури средства за децата. Като основна цел БСП си поставя постигане на реален икономически растеж не по-малко от 12% в края на четиригодишния период. Предвижда се да има и държавна подкрепа за българската култура и изкуство.
 

Спазването на конституционните права и свободи на гражданите ще бъде основа на цялата политика на левицата. Делегатите на Конгреса се обединяват около пресичане на подмяната на българската история на реабилитацията на фашизма и на отричането на постиженията на социалистическия период в България.
 
Както БЛИЦ съобщи, на свое заседание днес Конгресът на БСП прие нова коалиционна рамка. Коалицията ще се яви на предстоящите предсрочните парламентарни избори с името „БСП за България“. Социалистите се обединиха около идеята, че на БСП са необходими партньори със съществен принос към общия изборен резултат и влияние за постигане на висока електорална подкрепа. Делегатите на Конгреса приеха и втори критерий за избор на партньори, а именно - лоялност към БСП и коалицията, разпознаваемост на техните лидери, партии, с които БСП има традиционни отношения и с които ще участва с общи листи във всички видове избори.
 
Договорите с потенциалните партньори ще следват няколко основни принципа, които предвиждат изключване и санкции при нелоялност на членовете на коалицията. Като важно условие бе посочено и партньорите да приемат предизборната платформа. Конгресът упълномощи лидера на партията да води преговори за коалиция.