Български кооперации успешно подбиват цената на детските дрехи на нашия пазар. Това заяви днес председателят на Съюза на ТПК Стилян Баласопулов. По думите му нашите стоки са и с по-високо качество, съобщава "Монитор".

Той допълни, че по-голямата част от работещите в момента у нас трудовопроизводителни кооперации се занимават с шиене на конфекция, текстил и одеяла.

„На този бранш се падат над една трета от всички. Изработващите модна конфекция за възрастни работят основно по поръчки на чужди фирми на ишлеме за фирми от Италия, Германия и Франция. Основен проблем в тези случаи е стремежът на възложителите да подписват договори на възможно най-ниските цени“, поясни Баласопулов.

Според него, за да се намали тази зависимост, стремежът е да се търсят начини за самостоятелно излизане на пазара, което би дало повече свобода на работата, но в случая има нужда от по-големи оборотни средства. В тази връзка съюзът от няколко години със средства от еврофондовете е учредил собствен клъстър в областта на конфекцията.

„Той работи в сътрудничество с два университета и има задача да раздвижи присъствието на пазара на кооперациите. Висшите учебни заведения помагат в мениджмънта, а също и в създаването на нови модели. Клъстърът подпомага и контактите с чужбина. Основно имаме добри контакти с кооперации от Италия. В клъстъра 12 от участващите ТПК са за хора с увреждания.

Председателят на Съюза на ТПК отечете още, че в момента кооперациите са 212 със 7800 членове. 12-13% от тях са производствени сдружения за хора с увреждания. „Броят винаги е бил отражение на развитието на страната. След кризата от 2008 г. някои спряха работа“, поясни той.

„Кооперациите са структурите с най-успешни социални функции и са в основата на социалната икономика, защото се управляват на принципите на доброволно членство и взаимопомощ“, припомни той в тази връзка.

Демографската криза е друг основен проблем на производителните кооперации. На много места като в Северозападна България, а също и в района на Ямбол няма хора и ТПК спират дейността си. Повече работещи кооперации има в областите Велико Търново, Бургас и Благоевград. Най-старата и все още работеща е „Балкан“ в Габрово“, поясни Баласопулов.

Според него са необходими законодателни промени, които да дадат реални възможности държавни и общински поръчки да бъдат изпълнявани с предимство от ТПК на хора с увреждания. По думите, му в Закона за кооперациите има някои пунктове, които са пожелателни и това спъва работата в тази насока.