Община Бургас сключи договор с Института за космически изследвания към БАН, за извършване на пилотно мониторингово изследване на атмосферни замърсявания в района на общината, на базата на спътникови данни, предаде кореспондент на Агенция БЛИЦ в Бургас.
За тази цел вече се използва информация от сензорите на спътниците Terra, Aqua и Aura на програмата MODIS.
Характеристиките на технологията дават възможност за наблюдение състоянието на приземния граничен слой в режим на реалното време и близък до реалното време; проследяване разпространението на атмосферните замърсявания на големи разстояния и висока спектрална разделителна способност и необходимата пространствена разделителна способност, достатъчни за откриване, идентифициране и разпознаване на атмосферните замърсявания.
Данните от Terra и Aqua са предназначени за наблюдение на земната и водната повърхност. Получените резултати от спътниковите снимки се представят във вид на графични изображения в оптичния диапазон, а температурата на земната повърхност се отчита и в оптичния, и в инфрачервен диапазон.
По тази методика могат да се наблюдават атмосферни замърсявания, причинени от промишлени обекти, в частност от химически заводи, електроцентрали и др. Съществува възможност за наблюдение и идентифициране на нефтени петна и замърсявания от корабния трафик в Черно море.
По силата на споразумението с БАН, ежедневно ще се извършва изследване на спътниковите данни за Бургас и ще се отчитат атмосферните замърсявания. След извършването на обработка и анализ на данните, получените резултати се публикуват в електронния сайт на Община Бургас – www.burgas.bg, където в реално време се отчита „движението” на атмосферните замърсители на територията на общината. Достъпът до спътниковите данни се осъществява през раздел „Екология” в менюто на сайта. /БЛИЦ