Конституционният съд на Република България образува конституционно дело по искане на Столичен общински съвет за произнасяне по спор за компетентност между Столичен общински съвет и Министерски съвет, относно внесения от Министерски съвет в 40-о Народно събрание законопроект за Управление на отпадъците в област София, съобщиха от съда.
Вносителите искат Конституционният съд да се произнесе по въпроса: &bdquo;Министерският съвет като орган на централната изпълнителна власт има ли правомощие да приеме и да внесе за разглеждане в Народното събрание конкретния проект на Закон за управление на отпадъците в област София, с който се изземват правомощия на органите на местно самоуправление, конкретно &ndash; Столична община и на Столичния общински съвет да извършва дейностите по управление на отпадъците на територията на СО, и който е в пряко противоречие с Конституцията на Република България и Европейската харта за местно самоуправление.&rdquo; <br /> За докладчик по делото е определен съдията Владислав Славов. /БЛИЦ