90 на сто от българските музеи нямат право да съществуват, ако новият закон за културното наследство влезе в сила. Само една-две от нашите институции покриват изискванията на този проект – а именно – да “притежават културни ценности”, както е дала определението бившият министър Нина Чилова, пише в утрешния си брой в. “Труд”.
Нормативният документ ясно казва, че “не са културни ценности произведения на живи автори, както и на такива, от смъртта на които не са минали 70 години”. Простата сметка сочи, че за да бъде един автор “музеен”, той трябва да си отишъл от този свят най-късно през 1938 г. А галериите, които са кръстени на Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Жорж Папазов, Цанко Лавренов, ще трябва да хлопнат врати или поне да се преименуват – защото патроните им са си “поживели” до втората половина на миналия век.
Мърквичка (1856-1938) е прекрачил изискванията и вече спокойно ще го броим за “културна ценност”. Друг “късметлия” е Иван Милев, тъй като художникът е починал съвсем млад – едва 30-годишен. Тук се подрежда и Гео Милев, зверски убит през 1925 г. Съидейниците на Милев обаче - Сирак Скитник, Николай Райнов и много други има доста да почакат, докато влязат в музей.
Цяла кохорта от прославени художници на 70-те и 80-те като Генко Генков, Димитър Казаков-Нерон, Георги Баев, Атанас Яранов също се сбогува с националните институции и отива на ваканция до 2045-2070 г. /БЛИЦ