Сватбените обреди на пет етнически общности, населяващи България, ще бъдат представени на двудневен фолклорен празник в архитектурно-етнографския музей на открито "Етъра" край Габрово, съобщи директорът на музея Ангел Гоев. Каракачанска, турска, циганска, руска и българска сватба ще бъдат представени пред гостите на туристическия комплекс.
Фолклорният празник е под наслов "Диалог, роден от традицията". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Регионален ресурсен център за култура „Фабриката” и Швейцарската културна програма за Югоизточна Европа, Община Габрово, Община Средец, Институтът за фолклор при БАН и Регионален етнографски музей в Пловдив.
В годината на междукултурния диалог и в рамките на националния проект "Къщата", авторите на разработката ще представят етническото и етнографско разнообразие в българските земи и богатството във фолклора чрез представяне на отделни моменти от сватбената обредност, характерни за различни етноси. Програмата на фолклорния фестивал започва днес с изпълнение на Група за изворен фолклор при село Горна Росица, Севлиевско. Те ще покажат "Тъкмене на булка" (подготовка на булката за сватбата) – обичай, който се прави един ден преди сватбата, характерен за балканджиите от района на Централна Стара планина. След това ще се представи състав за изворен фолклор село Казашко, Варненско, в който има потомци на донските и кубански казаци, старообредници. Съставът за автентичен фолклор ще представи три основни елемента от старинната казашка сватба: "девишник" – вечерта преди венчавката, пременяне – обличане венчалната премяна на булката, правене за пръв път на булчинска прическа и забраждане и "сладка водка" – обичай, свързан с първата брачна нощ на младоженците. Групата за турски автентичен фолклор при читалище "Пробуда" – село Ряховците, Севлиевско, ще представи обичая "къна геджеси" (вечер на къната).

Утре групата за ромски фолклор "Романи яг", Средец, ще представи два обичая вечер на къната, "тевадас годли раки" (носене на сладка ракия). Групата за автентичен фолклор при Културно-просветно дружество на каракачаните "Карлово" ще представи "Каракачански годеж". Група за автентичен фолклор при село Войнягово, Пловдив, ще представи "У момини двори на сватба във Войнягово". Обичаят ще бъде съпроводен с обреди и песни, характерни за тракийската етнографска група. /БЛИЦ