Община Пловдив не желае Драматичния и Кукления театри и Оперно-филхармоничното дружество в града да минат на общинско финансиране, каквото е предложението на Министерството на културата.
Местната администрация е получила писмо от министър Вежди Рашидов с това предложение. В отговор общината отказва категорично общинския бюджет да се натоварва допълнително за сметка на облекчаването на държавата. <br /> <br /> Ведомството на Рашидов изтъква, че трите културни института трябва да станат общински, тъй като започва децентрализация в театралната сфера. В писмото се твърди, че местните власти отблизо ще подпомагат и ще контролират творческия процес, съобразно със спецификата на населеното място. От община Пловдив обаче заявяват, че това предложение съдържа единствено желанието на държавата да прехвърли финансовите си задължения върху местната администрация. <br /> <br /> В двата театъра и операта в момента работят 339 души, коментира заместник-кметът по културата Петя Гогова. Собствените приходи на трите културни института за 2009 г. са били в размер на 855 632 лева, а за заплати, осигуровки и хонорари са изразходвани около 3.5 милиона лева. <br /> <br /> Общината е субсидирала миналата година театрите и операта със 100 хиляди лева миналата година, без да е задължена. За настоящата година въпреки кризата, Община Пловдив има заделени в бюджета си други 90 000 лева, от които 40 000 &ndash; за Драматичния театър и по 25 000 &ndash; за Кукления и операта. Отделно общината провежда през годината съвместни мероприятия, чрез които отново подпомага тези и други културни институции, обясни Гогова.<br /> <br /> <strong>Димана Тодорова, БЛИЦ</strong>