Първа копка по проекта „Трансформиране на родния дом на Григор Вачков в информационно-технологичен център за култура, творчество и комуникация” ще бъде направена днес. Проектът е на Сдружение с нестопанска цел „Григор Вачков” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., информираха от местната управа в Левски.
Начинанието е на стойност 608 650 лв., одобрена субсидия от ДФЗ, като около 452 000 лв. от тях са за строително-монтажни и благоустройствени дейности. Изпълнител е &bdquo;Генов и КО&quot; ЕООД - гр.София.<br /> <br /> Около 109 000 лв. от отпуснатите средства са предвидени за обзавеждане с техника, мултимедия и видеофилми за живота и творчеството на Григор Вачков, бита на хората в село Трънчовица. /БЛИЦ<br /> <br />