Изпълнителната агенция за лекарствата /ИАЛ/ е разпоредила блокиране в лекарствоснабдителната мрежа на страната на лекарствения продукт Betaloc Zoc – tabl.50 mg x 28, парт. № KF4005, производство на Астра Зенека, съобщиха от агенцията.
Това е станало поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към II-ра степен на риска т.1 от класификацията на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията за качество, съгласно Наредба №9 на Министерство на здравеопазването– лекарственият продукт е с първична опаковка, несъответстваща на изискванията на ЗЛПХМ (неправилно и нечетливо етикетиран, с липсващи таблети в блистера, неправилно изрязан блистер с надпис разположен от вътрешната страна на алуминиевото фолио).
ИАЛ разпореди със заповед № Б-11/14.10.2008г. на ТП “Астра Зенека” –гр.София-1040, бул.”Драган Цанков” № 36 Световен търговски център “Интерпред” и “Либра” ЕАД–гр.София-1700, ж.к.”Студентски град”, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 3 срок до 24 часа да блокират и предприемат мерките по чл.10, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 на МЗ и незабавно да спрат продажбата на лекарствения продукт Betaloc Zoc – tabl.50 mg x 28, парт. № KF4005, поради това, че не съответства на изискванията за качество, отнасящи се към II-ра степен на риска.
Продължават действията по изясняване на обстоятелствата по случая. Извършват се лабораторни изпитвания на несъответстващата партида.
Уведомени са РИОКОЗ в страната за осъществяване на контрол по изпълнението на заповедта. /БЛИЦ