Погледнете личната си карта. При най-голямо снизхождение, ако имате поне средно образова-ние, би трябвало да видите “само” дванадесет правописни, стилистични и съдържателни греш-ки, а при по-голяма прецизност – тридесет и една.
Във вашата лична карта задължителният по цял свят за подобен род документи реквизит &ldquo;Nationality&rdquo; (националност) е преведен като &ldquo;Гражданство&rdquo;. Във всичките ни лични документи се мъдри съчетанието &ldquo;Гражданство/Nationality&rdquo;, което е абсурдно само по себе си, смятат от ВМРО. <br /> <br /> Според личните ни документи излиза, че ние, българите, нямаме националност, нямаме народ-ност, а имаме само гражданство. Но в тези документи за самоличност срещу Nationality не пише, че съм българин, а пише &ldquo;БЪЛГАРИЯ/BGR&rdquo;, а това е името на една европейска държава. Текс-тът &ldquo;България/BGR&rdquo; е излишен и поради факта, че най-отгоре на всеки един от личните доку-менти този текст вече е написан &ndash; &ldquo;РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA&rdquo;, при това с предимство на английския надпис. <br /> <br /> Направете си труда и вижте, че &quot;номер&quot; във Вашата лична карта се съкращава по два различни начина, единият от които е &quot;No&quot; (в превод това може да се приеме като отрицанието &quot;Не&quot;), а другият по-долу е &quot;№&quot;. <br /> <br /> Вижте, че реквизитът &quot;област&quot; е с малка буква, а &quot;Община&quot; &ndash; с голяма. <br /> <br /> Вижте, че &quot;адрес:област&quot; е написано като една дума, без разстояние. А това са две думи. <br /> <br /> В паспорта името на града от реквизита &ldquo;Община&rdquo; (?) също е без разстояние, като една дума.<br /> <br /> Вижте, че името на общината, в която живеете, включва кой знае защо и Вашето населено място. <br /> <br /> А то, незнайно защо, липсва въобще като реквизит. Излиза, че българите живеят не в градове и села, а в общини. <br /> <br /> Ако приемем, че реквизитите се пишат с главна буква на нов ред и са равнопоставени, реквизитът &ldquo;Община&rdquo; пряко характеризира носителя на паспорта, както например реквизитът &ldquo;Фамилия&rdquo;. Излиза, че той е самостоен и не е елемент на реквизита &ldquo;Постоянен адрес&rdquo;. Какъвто всъщност е. <br /> <br /> Реквизитът &ldquo;Постоянен адрес&rdquo; има само един елемент &ndash; &ldquo;област&rdquo; (с малка буква, за разлика от &ldquo;Община&rdquo;), което не би могло да е така за редовите българи. Виж за областния управител може. <br /> <br /> Излиза, че според личния документ на милиони българи във всеки областен град има МВР-та, а не по една местна РДВР, което издава личните карти. <br /> <br /> И даже след МВР няма дефис (чертичка), която да покаже, че става дума за нещо като клон, филиал. <br /> <br /> Ако принципите на всички реквизити са еднакви, то между последния реквизит - &ldquo;Издаден от МВР&rdquo; - и всеки един от горните има принципна разлика. Докато останалите представляват наименование на съдържанието на характеристиката (например &ldquo;Пол&rdquo; изисква да се определи джендърната принадлежност, &ldquo;Фамилия&rdquo; изисква да се определи какво е фамилното име на носителя на паспорта), то последният реквизит - &ldquo;Издаден от МВР&rdquo; - изисква да се продължи самият реквизит, към него да се добави нещо.<br /> <br /> Искам да допълня, че тук игнорираме грешките, отнасящи се до разстоянието преди и след нак-лонената черта. Вижте, че във вашата лична карта някъде след наклонената черта има разстоя-ние, а някъде няма. Ако прибавим и тези грешки (а това са безспорно правописни грешки) смет-ката набъбва още. /БЛИЦ<br /> <br />