Доходите в бюджетната сфера замръзват до 2020 г. Размерът на разходите за персонал във ведомствата за периода 2018-2020 г. трябва да се запази на нивото от настоящата 2017 г.

Това е записано в указания на Министерството на финансите за подготовка на бюджетните прогнози на ведомствата за периода 2018-2020 г. Това означава, че министерствата ще може да вдигат заплатите на чиновниците, само ако се намали щатната им бройка. Заплатата на всеки държавен служител обаче, както и досега, ще може да се променя според това как се справя със задачите и с какъв ранг е в администрацията.


Целта на тези указания е да се избегне ненужно надуване на щатните бройки на ведомствата или залагане на допълнителни разходи за заплати. Всички ведомства, както и парламента и Висшия съдебен съвет имаха срок до 2 март да представят в МФ бюджетните си прогнози за следващите 3 години. Като ведомствата трябва да се вмесят в разходните тавани, записани в средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2020 г. Тя предвижда през 2018 г. парите за ведомствата за остават близки до нивата за 2017 г. По-съществено увеличение има само на парите за Министерство на правосъдието, които се увеличават със 17 млн. лв. до 228 млн. лв.

При подготовката на бюджета за 2018 г. ще бъдат предвидени и разходи за модернизиране и адаптиране на сградния фонд за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС. Като това се отнася за сградите НДК, Резиденция "Бояна", сградата на парламента на пл. "Княз Батенберг" и посолства. Тук ще бъдат включени и разходите за придобиване и наемане на оборудване, техника и обзавеждане, необходими за провеждане на председателството.