Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, предходният председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) Атанас Атанасов, Владислава Цариградска - председател на Контролния съвет на магистратската организация и съдия Нели Куцкова, са участвали в политически митинг, проведен в събота в полската столица Варшава, пише "Правен свят". 
 

Поводът за командировката на четирима действащи български съдии до Полша е недоволството на част от полските им колеги, свързани с либерални политически кръгове от съдебната реформа, която управляващата консервативна партия "Право и справедливост" се опитва да прокара през последните години.

Властите в Полша се стремят да ограничат политизирането на полските съдии, което включва освобождаването от работа на навършили пенсионна възраст магистрати, част от които са били свързани с предишния комунистически режим. Именно в тяхна подкрепа до Варшава са се командировали карето от български съдии, което публикува снимки в социалните мрежи.
 
"През последните няколко години както в Полша, така и в други държави-членки на ЕС, като Унгария и България, протичат процеси, подкопаващи основните устои на демократичната държава.

Стремежът на политически партии, осъществяващи законодателната и изпълнителната власт, да овладеят и съдебната власт, като по този начин постигнат пълен контрол върху управлението на държавата, води до противоречие с водещите принципи на Европейския съюз и суспендиране на основните права и свободи на гражданите", твърдят в становище на Управителния съвет на ССБ.

От организацията изглежда съжаляват, че у нас опитите за политически демонстрации на съдии и свързаните с тях партийни кръгове по-скоро доведоха до отблъскването на обикновените граждани, отколкото до желаната обществена подкрепа. 
 
От "полските фотографии" на Панов, Атанасов, Цариградска и Куцкова е видно, че поне трима от тях са със съдийските си тоги на политическия митинг, което би могло да се тълкува и като нарушение на разпоредбите на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

"Магистратът не участва по какъвто и да е начин в партийно-политическа дейност и не се намесва в политически или бизнес среди на влияние", гласи чл. 9.2 от Кодекса в частта му за Правилата за предотвратяване на конфликт на интереси.
 
От ССБ не са уточнили кой е поел разноските по пътуването на четворката съдии до Варшава, макар че с оглед на високия размер на българските магистратски възнаграждения спрямо средната работна заплата у нас, пътуването им до Полша не е представлявало сериозен разход. 
 
Що се отнася до ангажираността на българския "съдия №1" с тегобите на полските съдии, то тя контрастира на пълното неглижиране от страна на Лозан Панов на проблемите на съдиите в България.

Докато председателят на ВКС и политизираната върхушка на ССБ политиканстват, ръководената именно от Панов Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) продължава да бездейства по въпроса за регулиране на натовареността на магистратите и оптимизиране съдебната карта.