Вътрешният министър Михаил Миков информира служителите на министерството за промените в Наказателния кодекс, които осигуряват по-ефективна защита на органите на власт, каквито са полицейските, при изпълнение на служебните им задължения.
“Искам да ви съобщя, че с новия текст на чл. 78 а на НК отпада възможността за налагане на административно наказание на лица, извършили престъпление спрямо орган на власт. От сега нататък всеки, който посегне на полицай по време на служба, ще носи единствено наказателна отговорност", заяви Миков.
Увеличава се от 3 на 5 години затвор наказанието за онези, които създават пречки за органите на власт – заплашват или ги принуждават със сила - да изпълняват служебните си задължения. Когато възпрепятстването на полицейските органи се прави от тълпа, подбудителите и подстрекателите й ще се наказват с лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Пет пъти се увеличава размерът на санкцията, предвидена в Закона за МВР, за неизпълнение на разпорежданията на органите на министерството - до сега тя беше от 50 до 100 лева, а след промяната – от 100 до 500 лева. В този диапазон ще се движат и санкциите по Указа за борба с дребното хулиганство, които до сега бяха от 10 до 200 лева, информира още Миков.
Информирам ви, че внесох в Министерския съвет проект за промени в глава 20 на Закона за МВР. Според новите текстове служителите от МВР, организирани в синдикални организации, ще имат право на протестни действия, но без ефективна стачка. Освен това ще им бъде разрешено да провеждат събрания извън сградите, предоставени за управление на МВР. Синдикалните организации ще могат да членуват в международни полицейски синдикални структури. Увеличават се и часовете в работно време за синдикална дейност.
След много внимателен анализ и преглед на функциите и натовареността на отделните звена подписах заповедите за новата щатна структура в главните дирекции и специализираната администрация. Около 1 000 души ще бъдат съкратени в резултат на оптимизацията на тези структури. Приключва и прегледът на структурите на областните дирекции като водещите принципи са: изравняване на натовареността на служителите и премахване на дублиращите се звена, огласи съкращенията Миков.
Имаме подкрепата на Правителството, Парламента и Президента. Първият видим ефект е увеличението на заплатите с 5 % на всички работещи в министерството със задна дата от 1 януари 2009 година. Това се случи въпреки рестрикциите и трудностите на бюджета, наложени от световната финансова криза. Продължаваме и с изпълнението на проектите за модернизация и обновление на материалната база. Но обществото иска и ние да покажем ангажираност и воля в борбата с престъпността. Тъкмо затова очаквам от вас по-отговорно изпълнение на служебните задължения и видими резултати.
Политическото и професионалното ръководство на МВР осъзнава, че трансформацията не е бърз и лесен процес. Той се нуждае от време и подкрепа. Но аз съм убеден в неизбежността и неотложността на промените и поемам отговорността да продължа реализирането им”, категоричен бе вътрешният министър.
Промените в Наказателния кодекс и в главата за синдикалната дейност на Закона за МВР са две от исканията, по които протестиращите служители и ръководството на МВР водиха преговори, припомнят от МВР. /БЛИЦ