„Ремонтът на близо 47 км от третокласния път III-843 Велинград – Сърница – административна граница с област Смолян ще бъде включен в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“. Първоначално ще бъде изготвен технически проект, а при осигурено финансиране ще започне рехабилитация”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в отговор на депутатски въпрос, съобщава БГНЕС.

Министър Аврамова напомни, че през миналата година е извършен ремонт на участъци от пътя с обща дължина около 7 км между гр. Сърница и границата с област Смолян (от км 47+920 до км 53+893 и от км 54+982 до км 55+800) и към момента същите са в отлично състояние. Инвестицията  е за над 2,5 млн.лв. с ДДС. 

Аврамова посочи още, че опасните участъци по трасето се изкърпват регулярно по линия на текущото поддържане, като за миналата година ремонтите възлизат на около 72 000 лв. Направени са и 4 броя габиони за укрепване на пътното тяло при км 23-ти. С оглед обезопасяване на движението, до края на юни тази година се планира изкърпване на участъците, които са компрометирани по трасето.

„Отчитаме, че предприетите действия по линия на текущото поддържане са недостатъчни за осигуряване на дългосрочна и безопасна експлоатация на пътя, както и натовареността му във връзка с туристическия поток към язовир „Доспат“.

„Необходимо е да се изработи технически проект, за цялостен ремонт на пътната отсечка, в който да бъдат заложени дейности по възстановяване на пътното тяло, както и за изграждане на подпорни стени в отсечка с обща дължина около 1,2 км, след Велинград (от км 4+000 до км 14+100), засегната от наводнения през 2005 г.“, каза още Аврамова.