Министерството на извънредните ситуации започна кампания по представяне на Книга на учителя във всички училища в страната, съобщиха от там.
В рамките на кампанията ще бъдат организирани работни срещи между експерти от териториалните дирекции на МИС, представители на регионалните инспекторати на МОН, на които ще бъдат представени детайлно Книгите на учителя и ще бъдат раздадено необходимото количество за всички класни ръководители в страната.
Книгата на учителя е предназначена за учители, за всеки един от етапите на обучение в системата на средното образование – начален, прогимназиален и гимназиален и включва методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии. Всяка книга обхваща всички теми, залегнали в учебната програма, съгласно която се провежда обучение за защита при бедствия от класните ръководители в часа на класа.
В трите книги има комплекс от интерактивни техники за теоретично и практическо обучение за защита при бедствия и аварии. През октомври 2008 г. Книгата на учителя беше тествана успешно в училища от три области на страната – Монтана, Кърджали и Русе. Тя е резултат от съвместен проект на МИС с Министерството на образованието и Програмата за развитие на ООН „Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование”.
Работни срещи с директори и помощник - директори се проведоха на 16 и 17 март в областите Силистра и Варна. На 23 и 24 март предстоят работни срещи с директори на училища в областите Габрово и Смолян. /БЛИЦ