Главният секретар на Министерството на извънредните ситуации Катина Чернаева връчи дарение от името на министерството на директора на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” професор Боряна Христова. Целта е чрез Народната библиотека необходимата за гражданите информация за защитата при извънредни ситуации да бъде популяризирана и да стане още по-достъпна за населението.
Дарени бяха печатни материали и документално-художествени филми, свързани с реализация на основните политики на министерството по превенция и по защита при бедствия и аварии &ndash; детски книжки за оцветяване, албуми с рисунки на деца - участници в Националния конкурс за детска рисунка &bdquo;Мисия Спасител&rdquo;, детска книжки с правила за действия при бедствия в Брайлов формат и други информационни и обучителни материали.&nbsp;<br /> Професор Христова изказа благодарност за направеното дарение и изрази надежда, че ще има по-малко бедствия и повече читатели в библиотеката. Тя пое ангажимент обучителните материали за деца да бъдат разпространени в детските отдели на над 30 библиотеки в цялата страна. /БЛИЦ