За първи път от години МВР успява да отчете положителен баланс на броя на изведените от страната мигранти спрямо влезлите нелегално на българска територия чужди граждани. Това сочи справка на Дирекция “Миграция”.
От 01 януари до 02 февруари 2017 г. от България са изведени общо 230 незаконно пребиваващи граждани на чужди държави. За същия период от време в страната са установени нови 179 нелегално влезли мигранти. За 82 от чуждите граждани, които са изведени от страната, това е станало по принудителен начин. 70 са напуснали на собствени разноски, а други 70 са се върнали в родините си по програми за доброволно връщане. 

По Регламента Дъблин за обратно приемане в държава от ЕС, която се явява първа по маршрута на мигранта, са върнати 7 чужденци. 

Основният мигрантски натиск в последните месеци продължава да е българо-сръбската граница, където от началото на 2017 г. при опит да напуснат България са задържани 498 мигранта. 

За същия период на българо-турската граница са хванати едва 64 мигранти. Задържаните мигранти са основно от Афганистан и Пакистан. 

Към началото на февруари по данните на Дирекция “Миграция” в България се намират малко над 5000 чужди граждани – лица с бежански статут и мигранти. 3718 от тях са настанени в центрове на Държавна агенция за бежанците, 984 в центрове от “затворен” тип и близо 500 на външни адреси.