В Комисията за защита от дискриминация е постъпила странна жалба от мъж, който твърди, че имал врагове, които постоянно му “следели” мислите, твърди столичен вестник. И дори му посочвали какво мисли “с цел вражда”.
Това следене те правели чрез посещения при екстрасенси. Той се оплакал на полицията, но без успех. После стигнал и до прокурор, който му казал, че ако занимава със себе си &ldquo;служби, закрилящи правата на човека&rdquo;, щял да го вкара в болница за &ldquo;психическо лечение&rdquo;. Така жалбоподателят моли комисарите да разгледат случая, без той да бъде вкаран в здравно заведение. /БЛИЦ<br />