Посещенията на чужденци в България през февруари 2009 г. са 269 732 и намаляват спрямо същия период на 2008 г. с 10.6%. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Отчетено е намаление на броя на посещенията от почти всички наблюдавани страни.
От страните на Европейския съюз (ЕС) най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Унгария – с 35.7%, Швеция – с 33.7%, Словения – с 33.7%, Словакия – с 29.0%, Португалия – с 27.5%, Чехия – с 24.2%, Полша – с 23.8%. От групата на „други европейски страни” се забелязва намаляване на броя посещения от граждани на всички наблюдавани страни, като най-големи са от Сърбия – с 31.4%, Норвегия – с 19.4%, Русия – с 18.7% и други. Нарастване на посещенията в сравнение със същия месец на 2008 година са отчетени само за Канада – с 6.4%.
През февруари 2009 г. най-голям дял от общия брой посещения на посетилите страната чужденци е с цел почивка и екскурзия – 37.0%, следван от дела транзитно-преминаващите – 26.8%, със служебна цел – 21.4%, по други причини – 11.2 %, и гостуване – 3.6%.
Пътуванията на българските граждани в чужбина започват да намаляват от ноември 2008 г., когато те са били 378 310 броя, като през февруари 2009 г. достигат 312 112 броя. Намалението им спрямо февруари 2008 г. е с 25.0%. Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голямо е намалението на пътуванията към Израел – 62.0%, следвани от Словения – с 60.0%, Дания – с 59.2%, Норвегия – с 58.3%, Финландия – с 54.7%, Швеция с – 54.2%, Чехия – с 51.4% и други. Нарастване на пътуванията в сравнение със същия месец на 2008 година са отчетени само за Турция – с 10.0%.
Най-голям дял от общия брой пътувания имат тези на български граждани в чужбина със служебна цел – 50.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 23.1%, гостуване – 22.8% и други – 3.9%. /БЛИЦ