Националната агенция по приходите (НАП) е засякла близо 3700 фирми със съмнително високи наличности в касите. 

Става дума за общо почти 670 млн. лева, за които има разминаване между данните, които събира информационната система на НАП, и годишните отчети на дружествата, съобщиха от Приходната агенция. 

НАП е изпратила електронни писма до тези фирми, с които ги призовава сами да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че парите не са налични. 

Преди време приходната агенция установи, че много фирми хитруват, за да не плащат данъци - нарочно водят "на каса" суми, които всъщност вече са били усвоени от собственика, за да се избегне облагането.

През 2017 г.  при засичане на данните НАП хвана разминаване в касовите наличности на фирмите за 13 млрд. лева.


И тогава данъчните учтиво приканиха нарушителите да се поправят и да внесат дължимите данъци, ако искат да избегнат ревизии и глоби. 

На следващата година отчитаните на хартия касови наличности спаднаха с 5 млрд. лв., а платеният данък върху дивидентите се увеличи с над 130 млн. лв.  

Сега приходната агенция прилага същия толерантен подход.

„Материалните запаси и касовите наличности имат много по-реалистичен размер в резултат от партньорския подход, който НАП прилага.

Тези 3700 компании имат възможност за доброволна корекция, преди да се възлага контролно производство.

Вярваме, че насърчаването на доброволното спазване на данъчния закон е подход от взаимен интерес, който значително подобрява фискалната дисциплина“, обясни по повод подсещащите имейли Пламен Димитров, зам.- директор на НАП.     

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!