"Понеже съм адвокат по интелектуална собственост, си направих справка в Европейското патентно ведомство. Там открих, че коронавирусът е заявен за патент през 2014 година като ваксина против бронхит (в частност против вируса, който го причинява IBV)." Това е написал в публична публикация на профила си адв. Атанас Костов. 

"Тоест той всъщност би следвало да е лекарство, а не болест. Базисната заявка е английска, а тримата изобретатели, на които дължим честта, са Ерика Бикертън, Сара Киип и Пол Бритън, служители в "Пирбрайт институт". Патентът е европейски и международен с посочване на Япония, Канада, Мексико, Корея, Китай и САЩ", продължава той. 

Адвокатът смята, че заключението от откритието му е, че вирусът е бил изпуснат по време на развойната дейност на територията на Китай и оттам се е превърнал в зараза.