Строителният процес ще бъде изцяло цифровизиран, всички необходими документи ще се подават онлайн, съгласуването ще става по вътрешноведомствен и междуведомствен път, докато предприемачът ще подава заявление еднократно, ще бъдат създадени бази от данни за кадастър, свлачища, инвестиционно проектиране, ще се събират и съхраняват данни онлайн за всички строителни проекти на територията на страната и ще бъдат обучени достатъчно специалисти, които да обслужват всички тези цифрови системи както в държавната администрация, така и в бизнеса, пише "Труд".

Това е заложено в новата Стратегия за цифровизация на строителния сектор, публикувана за обществено обсъждане на портала strategy.bg, като реформата трябва да бъде изпълнена до 2030 г.

“Със Стратегията се предвижда да бъдат осигурени нормативни условия и ИТ инфраструктура за цифрова трансформация на строителния сектор - формати за електронно предаване на строителна документация и инфраструктура за управлението є, в т. ч. съхраняване на документацията и систематизирането ѝ в регистри, интеграция на информационни системи”, се казва в мотивите към стратегията.

Предвижда се също създаване на условия за електронно управление на процедурите по завяване, служебно препращане за вътрешноведомствено и междуведомствено съгласуване, одобряване и връчване на крайния административен акт, свързан с проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти.

Отделно ще се създадат бази данни за устройствено планиране на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, кадастър и свлачищни, абразионни и ерозионни процеси на територията на България, а публикуването им и предоставянето им на трети страни ще става по електронен път.

Ще се създаде възможност за повишаване на квалификацията на публичния и частния сектор за работа със строително-информационно моделиране (СИМ), като е предвидено програмите по обучение да залегнат и в строителните техникуми и висши училища, подготвящи специалисти в областта на проектирането и строителството.

Целта е обменът на данни между различните институции и бизнеса да се случва по електронен път и при това значително по-бързо отколкото в момента, което ще ускори строителния процес, ще повиши качеството на изграждане и ще намали цената на инвестиционните проекти. Освен това чрез цифровизацията строителния сектор у нас ще стане по-конкурентен.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук