Лидерът на „Нова алтернатива" Николай Цонев поиска затвор за председателя на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Бившият военен министър е възмутен от обидата, нанесена върху Българската армия от синдикалния лидер. Той излезе с отворено писмо, в което коментира обидните думи на Тренчев по адрес на армията.
<strong>Ето какво пише в отвореното писмо:</strong><br /> <br /> Президентът на КТ &quot;Подкрепа&quot; д-р Константин Тренчев на 10 декември в предаването &quot;12+3&quot; по програма &bdquo;Хоризонт&quot; на БНР нанесе обида, за която в цивилизованите държави автоматично сработва системата за институционална защита. Думите му: &bdquo;Това не е никаква армия, това са едни торбари-тъпанари по 120 кила, които вече за нищо не стават&quot;, показват образно и нагледно до къде могат да стигнат в наглостта си самозабравили се политиканстващи синдикалисти на свободна практика. Ние, военнослужещите, се опитваме да не обръщаме сериозно внимание на злонамерените и понякога открито враждебни изказвания и послания от хора с нестандартно политическо и човешко его, за които защитниците на държавата са безгласни и безправни роби на своя дълг, които за назидание могат да бъдат безнаказано обругавани и обиждани.<br /> <br /> В този случай обаче бяха прекрачени всякакви норми и смятам, че д-р Константин Тренчев обиди всички - от Върховния главнокомандващ до войника на пост в най-ниското формирование; от Министъра на отбраната до резервиста в екипа по защита на населението в бедстващата от наводненията Южна България; от Началника на отбраната до запасното войнство; от съветника на Министър-председателя до курсанта и слушателя във висшите военни училища. Защото все още сме парламентарна, а не профсъюзна република и във върховния ни закон - Конституцията, в чл.9 е записано, че &bdquo;Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитават нейната териториална цялост&quot;. Повтарям гарантират, а не застрашават сигурността заради личните властови и финансови амбиции на синдикални водачи и трубадури на слободията. България е република с парламентарно управление, при което цялата държавна власт произтича от народа, а не от отделни професионални браншови организации и тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.<br /> <br /> Никоя част от народа, политическа партия или друга организация (вкл. и синдикална), държавна институция или отделна личност (вкл. и повярвала си в своето право на последна инстанция в държавата) не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната, за гарантиране живота, достойнството и правата на личността (дори и в системата за национална сигурност, а не само в синдикалните организации) и създаване на условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.<br /> <br /> В Чл. 39. На Конституцията много точно е посочено, че &bdquo;Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността&quot;.<br /> <br /> Съгласно ЗОВСРБ &bdquo;Военната служба е държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната, която в мирно време се изпълнява като професия в Министерството на отбраната, в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и в други държавни органи и ведомства&quot; и военнослужещите се ползват от защитата на държавата при изпълнението на служебните им задължения. В Чл. 177. (2) е посочено, че &bdquo;Защитата на достойнството и честта на военнослужещия е задължение на държавните органи и на длъжностните лица на територията на Република България и извън нея&quot;.<br /> <br /> След тази справка с Конституцията на Република България и ЗОВСРБ, призовавам държавните органи и длъжностните лица да изпълнят своето конституционално и законово задължение по отношение действията на д-р Константин Тренчев, позволил си да обиди армията и военнослужещите в нарушение на чл. 378. ал. 1 от НК: &bdquo;Който обиди или наклевети лице, посочено в чл. 371 се наказва с лишаване от свобода до една година и обществено порицание.<br /> <br /> Нека всички защитим законово своите безправни защитници!<br />