Справка на „Труд“ в системата на Върховния административен съд показва, че тази седмица са подадени още няколко нови жалби против Решение № 441 на Министерския съвет, с което се създадоха т.нар. „черни списъци“ на лица, свързани със санкционираните от САЩ по закона „Магнитски“.


С това броя на жалбите се увеличава, защото партията на Васил Божков – „Българско лято“ още миналата седмица обяви, че е обжалвала акта на служебния кабинет. 

Припомняме, че правителството реши да състави български списъци спрямо лица, които не са посочени в американския списък по “Магнитски”, но по неясни критерии са нарочени за „свързани“ с Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Под претекст, че така държавата щяла да бъде предпазена от опасността да бъде санкционирана, но всъщност се оказа, че в тези „черни списъци“ могат да попаднат както членове на управителни органи, съдружници или акционери в притежаваните от тримата търговски дружества, така и „асоциирани“ с тях лица, каквото и да значи това.

А при положение, че няма законова рамка за случващото се, водещи юристи вече определиха действията на кабинета като ярък пример за административен и противоконституционен произвол. Учудващо, вместо да коригира действията си, правителството дори задълбочи проблема, защото премиерът Стефан Янев насърчи и частните субекти да ограничат контактите си с фигуриращите в българския списък дружества и физически лица.

Първо в БЛИЦ: Братя Найденови с твърда позиция за "Магнитски", проговориха за Божков

Упоритостта на новите властимащи да газят закона и конституцията със сигурност намира своето обяснение в желанието им да симулират пред обществото активност, още повече в предизборна обстановка, но това категорично не бива да бъде за сметка на така трудно извоюваната през годините демокрация, основаваща се на върховенството на правото. 

В понеделник Софийският градски съд инцидентно е постановил(по повод дело по несъстоятелност на една от фирмите на Васил Божков), че включването на субекти в „черния списък“ няма никаква правна стойност, но докато Върховният административен съд не излезе с надлежен акт, че спира изпълнението на решението на Министерския съвет (каквото искане е направила партията „Българско лято“ според заявеното в сайта на организацията, а вероятно подобна молба фигурира и в новите жалби), очевидно списъците ще действат не само юридически, но и фактически.

Лишавайки по един изключително перфиден начин санкционираните от възможността да бъдат пълноправни участници в гражданския оборот. Така на практика посочените с пръст от кабинета „Янев“ лица, за които няма влезли в сила съдебни и административни актове установяващи каквито и да било техни нарушения на българското и европейското законодателство, се оказват в положението да бъдат третирани като „осъдени“ и ще бъдат лишени от правото им да имат отношения не само с държавната администрация и държавните дружества, а и с банките и всички частни субекти.

Т.е. държавата директно абдикира от връзката си с тези български граждани, което е не само в разрез с техните основни конституционни права, но де факто превръща България в  тоталитарна страна, в която можеш да бъдеш лишен от граждански права без съд и присъда.

В този смисъл и след като е официално сезиран от засегнати от списъците лица, става належащо Върховният административен съд да се произнесе максимално бързо, както относно законосъобразността на решението на министерския съвет, така и относно неговото спиране, защото това решение се изпълнява предварително (списъците вече са факт) въпреки че не е влязло в сила, поради подадените срещу него жалби. В противен случай със сигурност ще последват и множество дела, включително за обезщетения, както пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург, така и пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.

А там едва ли ще подминат с лека ръка нарушаването на основополагащите норми на Съюза(като например Регламент (ЕО) № 2271/96 от 22.11.1996г.), според които извънтериториалното прилагане на законодателството на трета държава за налагане на ограничителни мерки на физически или юридически лица, е абсолютно недопустимо на територията на държавите – членки на ЕС. 

Така че очевидно предстои сериозен тест за съдебната ни система и конкретно за Върховния административен съд, заради образуваните пред него производства свързани с „черните списъци“. Тест, който ще покаже дали правораздаването ни се основава на спазването на закона.