Мощна подкрепа за шефа на Фонд "Земеделие" даде агроиндустрията.

Националният съюз на говедовъдите в България и браншовите организации в хранително-вкусовата промишленост излязоха с декларации, които призовават изпълнителният директор на ДФЗ – РА Георги Тахов да остане на поста си. Повод са разпространяващите се слухове в публичното пространство – медии, социални мрежи, радио, телевизия и др., че се готви смяна на Тахов със Снежана Благоева, директор на Директни плащания и поземлени отношения“, пише Стандарт.

Г-жа Благоева изрази и взе позиция да се предоставят пасищата и ливадите не само на фермери, които отглеждат животни, но и на лица, които нямат животни. Вследствие на това, голям брой животновъди бяха принудени да приключат с животновъдството поради липса на пасища. А други, които нямаха животни, да очертават пасища, пишат от Националния съюз на говедовъдите в България.

На 9 юни 2021 г в Брюксел г-жа Благоева присъства на срещата на наши фермери с комисаря по земеделие г-н Януш Войчеховски, и въпреки, че не и бе дадена думата, взе позиция, не съвпадаща с тази на фермерите и техните искания. Показа пълна неадекватност по обсъжданите въпроси поставени от фермерите и в крайна сметка комисаря и отне думата, се казва още в декларацията, подписана от председателя на НСГБ инж. Димитър Зоров.

През последните месеци усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бележи ръст, както и при разпределението на средства по другите програми, се казва в декларацията на браншовите организации в хранително-вкусовата промишленост.

Георги Тахов се е доказал професионално, тъй като, по независещи от нас причини, имаше потенциална заплаха  България да загуби  средствата, които получава.

Като ръководител д-р Тахов успя и  мобилизира успешно целия професионален капацитет и експертен ресурс на ДФЗ-РА. Така в рамките на 3 месеца бяха обработени около 4300 проекта по всички мерки, като имаше проекти от 2019, 2020 г.  Към 20 декември 2022 г. в ДФЗ вече имаше единствено проекти за обработка по мярка 4.2 и нищо друго, се казва още в документа.

Д-р Георги Тахов вече е  доказал се държавник и специалист, експерт с утвърден и безспорен авторитет на управленец и организатор, което се признава от цялата  земеделска общност, в това число в хранително вкусовата индустрия на България.

Благодарение на него  в последната години секторът може да върви напред и то при известните на всички ни ситуации. Нека не забравяме, че именно неговите решения не създадоха допълнително напрежение, ескалация и възможности за мащабни и продължителни протести, както се случи в други страни на Европа, категоричен е браншът.

Ето двете декларации на агробизнеса:

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА Р БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

 

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРА

НА Р БЪЛГАРИЯ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

 

ДО МИНИСТЪРА

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КИРИЛ ВЪТЕВ

 

КОПИЕ:ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПП ГЕРБ

БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДБ

КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ И ХРИСТО ИВАНОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ИМЕТО НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Браншовите организации от хранително вкусовата промишленост се обръщат към Вас, като отговорни политици и държавници, които декларираха последователност и  приемственост в приоритетите, като стратегия на редовното правителство. Поехте твърд ангажимент пред Народното събрание и българските граждани , че ще работите за тях,  в полза на  българския бизнес.

Нашите национално представителни браншови организации са част от българския бизнес, който не само дава добавена стойност, но и осигурява работни места на хиляди българи, въвежда нови технологии и иновации, следва зелената сделка и прави всичко за стриктно спазване на екологичните изисквания  и т.н. 

Подпомагането на българския аргарен отрасъл, в който е хранително вкусовата индустрия, както е известно, става чрез финансиране от европейските фондове и програми, които осигуряват  средствата за стратегията „От фермата до трапезата“. Те от своя страна се ръководят и контролират от Държавен фонд „Земеделие“.

През последните месеци усвояването на средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бележи ръст, както и при разпределението на средства по другите програми. Само са справка ще цитираме, че въпреки трудностите са обработени и разгледани над четири хиляди и триста подадени заявления  и по тях са изплатени сумите на бенефициентите – българските земеделски стопани. Въпреки тежката ситуация, в която е нашата индустрия смятаме, че трябва да има приемственост и онези звена и техните ръководители, които са показали и доказали с ефективната си работа и резултатите си  е необходимо да останат на своите постове и да продължат да упражняват административните ангажименти.

Имаме предвид конкретно сегашният изпълнителен директор на ДФЗ – РА Георги Тахов. Той е  е доктор по икономика, специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Доказал се е професионално, тъй като, по независещи от нас причини,  имаше потенциална заплаха  България да загуби  средствата, които получава. Като ръководител д-р Тахов успя и  мобилизира успешно целия професионален капацитет и експертен ресурс на ДФЗ-РА. Така в рамките на 3 месеца бяха обработени около 4300 проекта по всички мерки, като имаше проекти от 2019, 2020 г.  Към 20 декември 2022 г. в ДФЗ вече имаше единствено проекти за обработка по мярка 4.2 и нищо друго.Паралелно с оценката по проектите, по процедура преминава и обработка на заявления по процедури по подмярка 4.2, като на 523 броя проектни предложения бе заявена субсидия в размер на 653 милиона. По подмярка 7.2 е извършена оценка на проекти, със заявена финансова помощ в размер на 91 млн. лева. Приключена е и предварителната оценка по мярка 7.1 за улици и пътища.

В края на 2022 г. година бяха изплатени ПНДЖ1 и ПНДЖ3 на 100%, а не както през минали години на 50 или на 80%- или това са  над 660 млн. лв. на 54 000 стопани по СЕПП.

            С професионализъм и компетентност бе създадена е контролна система, които  ускорява обработката на проектите. Има и още много други дейности, организационни промени, ефективни професионални решения и вътрешни системи,  които са извършени  в ДФЗ, които се осъществиха при управлението и под непосредственото ръководство на д-р Георги Тахов.

Предстои ЕК  да одобри стратегическия план, по който е предвидено финансиране за над 8 млрд. евро до 2027 г.

Д-р Георги Тахов вече е  доказал се държавник и специалист, експерт с утвърден и безспорен авторитет на управленец и организатор, което се признава от цялата  земеделска общност, в това число в хранително вкусовата индустрия на България. Благодарение на него  в последната години секторът може да върви напред и то при известните на всички ни ситуации. Нека не забравяме, че именно неговите решения не създадоха допълнително напрежение, ескалация и възможности за мащабни и продължителни протести, както се случи в други страни на Европа.

Смятаме, че нашето мнение и становище ще бъдат взети предвид от управляващите и господин Георги Тахов ще продължи да ръководи кемпетентно ДФЗ-РА като изпълнителен директор.

С уважение:

Йордан Чорбаджийски

Председател на УС на Национална лозаро-винарска камара  и Заместник-председател на НСХ

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Национална асоциация на млекопреработвателите

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Съюз на българските мелничари

Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България

Съюз на пивоварите в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Съюз на птицевъдите в България

* * *

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА Р БЪЛГАРИЯ

АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

 

ДО ВИЦЕПРЕМИЕРАНА Р БЪЛГАРИЯ

МАРИЯ ГАБРИЕЛ

 

ДО МИНИСТЪРАНА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КИРИЛ ВЪТЕВ

КОПИЕ:

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА ПП ГЕРБ БОЙКО БОРИСОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДБ

КИРИЛ ПЕТКОВ И АСЕН ВАСИЛЕВ

АТАНАС АТАНАСОВ И ХРИСТО ИВАНОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 От Националния съюз на говедовъдите в България

Относно: Смяна на директора на Държавен фонд земеделие

Във връзка с разпространяващите се слухове в публичното пространство – медии, социални мрежи, радио, телевизия и др., за смяна на изпълнителния директор на ДФЗ и назначаването за такъв на г-жа Снежана Благоева,

Националния съюз на говедовъдите в България е длъжен да Ви извести, че не е съгласен с такова решение по следните причини:

Г-жа Благоева, като „Директор на Директни плащания и поземлени отношения“ изрази и взе позиция да се предоставят пасищата и ливадите не само на фермери, които отглеждат животни, но и на лица, които нямат животни.

Вследствие на това, голям брой животновъди бяха принудени да приключат с животновъдството поради липса на пасища. А други, които нямаха животни, да очертават пасища.

На 9 юни 2021 г в Брюксел г-жа Благоева присъства на срещата на наши фермери с комисаря по земеделие г-н Януш Войчеховски, и въпреки, че не и бе дадена думата, взе позиция, не съвпадаща с тази на фермерите и техните искания.

Показа пълна неадекватност по обсъжданите въпроси поставени от фермерите и в крайна сметка комисаря и отне думата.

На практика не защити и не подкрепи своите фермери, които бяха дошли от България за тази среща. Съответно, и бе поискана оставката.

Сега изпълняващият директор на ДФЗ – г-н Георги Тахов, успя в много кратък срок да овладее напрежението в ДФЗ, да създаде работеща атмосфера, да се навакса изоставането, вследствие на което, задълженията на фонда към фермерите се изпълняват в посочените срокове.

Имайки в предвид гореказаното, с една такава смяна на директора, отново ще се излезе от равновесие, а на фермерите им трябва съвсем малко да „паднат на дъното“.

Нека да не експериментираме, а да се запази и усъвършенства една работеща  структура.

НСГБ изразява несъгласие с евентуална смяна на директора на ДФЗ-г-н Георги Тахов. 

Председател на НСГБ: инж. Димитър Зоров

Почетен председател на СЖБ: Пени Христова

Председател на АББ: Мария Степанчева

Председател на Институт на жените: Пени Христова

Копирано от standartnews.com

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук