През третото тримесечие на 2021 г., което обхваща от 27-ма до 39-а седмица на годината, броят на починалите у нас лица е 30 071, което е увеличение спрямо същия период на миналата година с 4 463 души, или със 17.4%. Това сочат предварителни данни на НСИ за смъртността у нас за годината.

Смъртността при мъжете е по-висока (18.7‰) в сравнение с тази при жените (16.5‰).

Най-висока смъртност през третото тримесечие на 2021 г. е регистрирана през 37-та седмица (13 септември - 19 септември) - 2 833, или 21.5 на 1 000 души от средногодишното население.

Това е и най-високата стойност за третото тримесечие изобщо през периода 2016 - 2021 година. Най-малко смъртни случаи през третото тримесечие на 2021 г. има през 29-та седмица - 1 897 лица, или 14.4‰.

Още по-шокиращо е, че прирастът на смъртните случаи през третото тримесечие на 2021 г. спрямо средното за периода 2016 - 2020 г., е с най-висока положителна стойност през 37-та седмица - 979 случая, или смъртността нараства с 52.8% спрямо базовия период.
 


Починали в България по седмици през първото, второто и третото тримесечие на 2020 и 2021 година (1 - 39 седмица включително). Графика: НСИ


Коефициенти на смъртност по седмици през първото, второто и третото тримесечие на периода 2016 - 2021 година. Графика: НСИ
 


Починали през третото тримесечие на 2020 и 2021 г. по области. Графика: НСИ

През третото тримесечие на периода 2016 - 2021 г. възрастовото разпределение на починалите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи до 69 навършени години. Наблюдаваме нарастване на относителния дял на починалите във възрастовите групи от 70 до 79 години, сочат данните на НСИ.


Във всички области на страната, с изключение на област Смолян, се наблюдава увеличение на абсолютния брой на починали лица през третото тримесечие на 2021 спрямо същия период на 2020 година.

С най-висок прираст в черната статистика са областите Велико Търново (39.4%), Търговище (38.2%), Разград (36.0%), Габрово (30.6%) и Ловеч (28.7%).

С най-нисък прираст са областите Добрич (0.1%), Видин (0.6%), Кюстендил (5.0%), Плевен (9.5%) и Пазарджик (12.0%).

В столицата София за третото тримесечие на 2020 година починали са 3707 души, като през тази година броят им е 4284 души, или прираст с 15,6%.