Интегрирана информационна система ще обработва и проверява над 25 000 фактури от над 17 000 договорни партньори на здравната каса. С нейна помощ ще се проверява реално извършена и отчетена дейност от обхвата на над 630 номенклатурни дейности. Целта е да няма заплащане за недоговорени или дублирани дейности.
Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев участва в представянето на системата, която ще има над 2000 потребители. „За да управляваш добре, трябва да бъдеш максимално информиран, защото това е в основата на добрите управленски решения в полза на пациентите”, подчерта в изказването си министърът.
Информационната система на НЗОК беше изградена за 2 години. Страни по договора за създаването й са Министерството на здравеопазването и консорциум BULL S.A.S.. Консорциумът ще осигурява техническата поддръжка на софтуера 3 години, с което се гарантира актуализирането на системата в зависимост от промените в нормативната уредба.

Изграждането на системата е част от проекта „Реформа в сектора на здравеопазването”, финансиран от Световната банка чрез кредит, предоставен на правителството. /БЛИЦ