За да предотврати преливането на язовирите или скъсването на диги в тежката обстановка на силни снеговалежи от държавната фирма ,,Напоителни системи", която ги стопанисва, съобщиха, че изпускат водата от тях и следят нивото им.
Според актуалната информация, подадена от &quot;Напоителни системи&quot; язовирите яз. Найденово и Долно ново село <br /> на територията на област Стара Загора, община Братя Даскалово са в режим на изпускане на водата и няма опасност от преливането им. <br /> <br /> Общият обем на яз. Тракиец, намиращ се на територията на Община Хасково, е 114 000 000 кубични метра, скоростта, с която се изпуска водата е 2 кубика в секунда. Водата в яз. Добри дол (община Първомай, област Пловдив) е наполовината от капацитета си и за момента няма необходимост да бъде изпускан.<br /> <br /> Намиращите се язовири на територията на област Бургас - яз. Ахелой, Трояново, Барган също са в режим на изпускане на водата и няма опасност от преливането им. <br /> <br /> Общият обем на яз. Ахелой е 12 670 000 куб. метра, като е освободен обем от 3 850 000 куб. метра. <br /> <br /> Язовир Трояново е с общ обем 5 900 000 куб. метра, до момента е освободен обем от 2 840 000 куб. метра. <br /> <br /> Общият обем на яз. Барган е 560 000 куб. метра, освободен е обем от 77 000 куб. метра. <br /> <br /> Всички язовири, стопанисвани от ,,Напоителни системи&lsquo;&lsquo;, са под постоянно наблюдение, независимо от нивото на водата. <br /> <br /> Река Марица е скъсала дига и е под постоянно наблюдение от Басейнова дирекция, тъй като реката е публично-държавна собственост.<br /> <br />