Общо 90 младежи се обучават в провежданата за трета година поред Професионална лятна академия на Овергаз. Половината от тях са участници в стажантската програма на компанията, а другата част са ученици от паралелките по „Газова техника” в различните Професионални технически гимназии в страната и са на производствена практика в дъщерните дружества на Овергаз в България.
Много от младежите вече работят по специално изготвени индивидуални програми, които отговарят на личните им предпочитания и амбиции. Всички стажове са платени, а Овергаз осигурява за участниците в Академията и наставници, които се грижат за изпълнението на задачите им, кариерни консултанти, както и мениджърско училище.<br /> <br /> Стажантите на газовата компания идват от реномирани гимназии и университети от страната и чужбина. Най-много са студентите от Техническия университет (София) &ndash; 7 и Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo; &ndash; 6. В Академията се обучават и младежи от Професионалните технически гимназии в Монтана, Русе, Кюстендил, Разград, Ямбол, Петрич и София, Университета за национално и световно стопанство (София), Химико-Технологичния и Металургичен Университет (София), Американския Университет в Благоевград, Университета по архитектура, строителство и геодезия (София), City University Seattle (Правец), Royal Hallow University (Лондон), Richmond University (Лондон), Cardiff University, European University (Барселона) и други.<br /> <br /> Професионалната лятна академия е един от основните източници на кадри за Овергаз. В първите й две издания участие взеха близо 100 младежи, като 25 от тях останаха на постоянна работа в дружеството след края на стажантското си обучение. В момента в най-голямата българска частна газоразпределителна компания работят близо 1900 души, на средна възраст малко над 32 години./БЛИЦ<br /> <br />