Академиците, които не работят по трудово или служебно правоотношение, от началото на следващата година ще получават пожизнено месечно възнаграждение в размер на основната заплата на народен представител. Това реши МС на днешното си заседание.
Член-кореспондентите, които отговарят на същите условия, ще вземат 30% от тази сума.
С промените в документа отпада забраната допълнителните възнаграждения, определени с постановлението, да се получават едновременно с допълнителното месечно трудово възнаграждение за научните степени „доктор" и „доктор на науките", тъй като те се дължат на различни правни основания, съобщиха от правителствената информационна служба. /БЛИЦ