В централния офис на GLOBUL в столицата бяха обявени имената на десетимата участници в четвъртата стипендиантска програма на компанията. Това са студентите 3-ти и 4-ти курс от Факултета по телекомуникации на Техническия университет – София Иван Патрашиков, Петър Кардалев, Аделина Каракостова, Димо Адамов, Силвия Кирилова, Васка Георгиева, Любомир Станев, Христина Христова, Адриана Калайджиева и Григор Йоргов. Те ще бъдат подкрепяни финансово от GLOBUL до получаването на бакалавърска степен.
По традиция, през 2009 г. те ще вземат участие и в ежегодната стажантска програма на оператора.
В зависимост от техните постижения, най-добре представилите се стипендианти ще бъдат поканени да се присъединят към екипа на GLOBUL след завършване на своето образование.
Стипендиантите бяха избрани сред десетки кандидати, които представиха мотивационно есе, препоръки от работодатели и преподаватели и участваха в специално разработен приемен тест.
Трима от студентите участват в Стипендиантската програма на GLOBUL от 2008 г., а петима от новоизбраните са работили като стажанти през изминалото лято в различни дирекции на оператора, като са постигнали много високи резултати.
Студентите бяха приветствани от директора „Човешки ресурси и администрация” на GLOBUL Борис Тачев и декана на ФТK доц. Владимир Пулков и получиха своите сертификати на стипендианти на компанията от Стефан Колев, директор „Комутация и услуги”.
Стипендиантската програма на GLOBUL съществува от 2005 г. като досега операторът е вложил над 60 000 лв. в подкрепа на даровити студенти от ФТK. Програмата е част от партньорството между GLOBUL и Техническия университет-София и към момента инвестициите на мобилния оператор в подкрепа на образованието и професионалната подготовка на студентите от най-голямото висше техническо учебно заведение в България възлизат на над 150 000 лв. /БЛИЦ