Подмяната на турско робство с османско присъствие е спекулация. Преподаватели по история от Великотърновския университет се обявиха срещу подмяната на исторически факти в училищните учебници, информира БНР.

Според доц. Иван Лазаров - автор на редица учебници по история в средното образование, е спекулация смяната в учебния материал на турското робство с османско присъствие. По думите му, кресливи патриотари, които мразят всичко небългарско, нямат място в науката и най-вече в образованието.

Според декана на Историческия факултет във Великотърновския университет доц. Николай Кънев при историческото образование в училище е важно да се избегне залитането. То може да бъде в патриотарската насока, може да е и в посока на ширещия се нихилизъм.  "Компромиси се правят само в името на образователните цели, но не и с истината и с възпитанието на нашите деца", каза Кънев.

Като допустим компромис историците посочиха 681 година като дата за създаването на българската държава, въпреки че историческите данни са за по-ранен период.