ОУ”Хаджи Димитър” в ямболското село Гранитово да бъде включено в списъка на защитените училища, настоява кметът на община Елхово Петър Киров пред министър Даниел Вълчев, съобщи кореспондентът на БЛИЦ.
В писмо до министъра на образованието и науката Петър Киров настоява ОУ”Хаджи Димитър” с. Гранитово да бъде включено в списъка на защитените училища, тъй като отговаря на критериите за защитено училище, обявени от правителството. Според тези критерии защитено е училище, от което, в случай че бъде закрито, поне 10-ина ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище.
През учебната 2008/2009 година в ОУ”Х. Димитър” с. Гранитово се обучават 105 ученика. В училището се обучават ученици, които ежедневно се извозват от селата Вълча поляна, Малко Кирилово, Мелница и Лесово. При евентуално закриване на училището учениците ще пътуват на разстояние от 15 до 30 км до град Елхово. Включването на ОУ ”Х. Димитър” в списъка на защитените училища ще гарантира и равен достъп до образование на 105 деца, над 75 % от които от ромски произход, ще намали до голяма степен вероятността от отпадането им от училище и ще осигури качествено образование в самостоятелни паралелки, се казва в писмото.
От отпуснатите 500 хил. лв. за община Елхово по националната програма за оптимизиране на училищната мрежа близо 240 хил. лв. са предвидени за училището в Гранитово. Средствата са разпределени за ремонтни дейности – 190 хил. лв. и за обзавеждане – 50 хил.лв.
Марина Шиварова, БЛИЦ