Документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверени при нотариус, няма да се приемат от комисията, разпределящи стипендиите в Икономическия университет във Варна, предупредиха от учебното заведение. Поводът са зачестилите злоупотреби при изготвянето на формулярите.
Служебната бележка за безработен родител трябва да е от бюрото по труда. Ще бъдат извършени и съответните насрещни проверки, предупреждават от ръководството.<br /> <br /> Молбите за стипендии за летния семестър ще се събират до 18 март. За целта е необходима служебна бележка за доходите на родителите и тези на студента за предходните 6 месеца. Нужно е още уверение за братя или сестри в същото учебно заведение и удостоверение да раждане, ако са непълнолетни. Доказателство на хартия е нужно и при развод на майката и бащата. При повторен брак на родителя е необходимо да се декларира доходът на новия член на семейството. За женени двойки във ВУЗ-а се изискват удостоверения за граждански брак и за раждане на дете, ако има такова.<br /> <br /> Без класиране стипендии получават несемейните без двама родители, инвалиди и деца на хора с увреждания, учащите с един болен родител и майки с деца до 6 годинки. <br /> <br /> Студентите от първи курс могат да кандидатстват за социална стипендия и възнаграждение за успех от втория семестър. За това през предходните два семестъра в книжката не трябва да има по-малко от 4,00.<br />