Общо 1 800 студенти ще се обучават тази година в 57 магистърски програми в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", а таксите са между 400 и 800 лева, съобщиха от учебното заведение. Рекорден брой кандидати – 324, са се записали тази година в магистърската програма „Финансов мениджмънт”. Това е най-желаната специалност от всички 57 обявени магистратури в деветте факултета, съобщи началникът на „Учебен отдел” Димитър Бойков.
Общо тази година Пловдивският университет ще обучава 1 792 студенти в най-високата образователно-квалификационна степен, като редовната форма са избрали 1277 кандидати, а задочната - 515. Близо половината от тях – 997, са се записали в 10-те магистърски програми на Факултета по икономически и социални науки. Втората най-желана специалност там, след „Финансов мениджмънт”, е магистратурата по „Счетоводство и анализ”, обясниха от висшето училище. Тя е предпочетена от 207 студенти, докато в „Корпоративно управление” са се записали 110 кандидати.
Специалности “Приложна психология” и “Консултативна психология” в Педагогическия факултет продължават да са „на мода” и тази година, коментираха от Университета. Записалите се в тях са съответно
109 и 90 кандидати.
Общо 110 студенти ще се обучават в програмите на Филологическия факултет “Културни и социални дейности на туризма”, “Превод и интеркултурна комуникация”, “Европейска магистратура по превод” и “Лингвистика и превод”.
Редовната форма на обучение в “Публична администрация” на Юридическия факултет е предпочетена от 66 кандидати, като те са близо 3 пъти повече от миналата учебна година.
Засилен остава и интересът към специалностите във Факултета по математика и информатика, който приема 104 студенти. Предпочитаните магистърските програми там са “Софтуерни технологии” и “Бизнесинформатика с английски език”. Пазарно ориентираната специалност „Микробни биотехнологии” в Биологичния факултет ще се изучава от 35 кандидати, а 53-ма са желаешите да следват “Медицинска химия” и “Хранителна химия” в Химическия факултет.
Въпреки увеличените семестриални такси, нямаме отлив на кандидати, коментира Димитър Бойков. Според него тази година те са между 400 и 800 лева, в зависимост от разходите по обявените магистърски програми.
Обучението на студенти за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър” ще се извършва в базите на ПУ “Паисий Хилендарски” в Пловдив, както и във филиалите му в Смолян и Кърджали, припомниха от висшето училище. /БЛИЦ