Към 31 декември 2020 г. в детски ясли у нас се отглеждат и възпитават 29 238 деца. В сравнение с 2019 г. в края на миналата година те намаляват с 2947, или с 9.2%, пише Труд.


През 2020 г. постъпилите са 25 715, което е с 4526, или с 15.0%, по-малко в сравнение с предходната година. Основна причина за това е усложнената епидемична обстановка в страната, в резултат на която родителите отлагат пускането на децата на забавачка.

Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Според тях у нас има 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 575 места. В сравнение с предходната година броят на местата в тях намалява с 1189, или с 3.5%.

Най-висока е осигуреността в областите Габрово (28.0%), Плевен (24.8%) и Благоевград (23.4%), а най-ниска - в Пазарджик (8.5%) и Сливен (10.2%).

Въпреки намалението на броя на местата в детски ясли, показателят осигуреност с места общо за страната се променя незначително, като намалява с 0.2 процентни пункта.