10 акта за административни нарушения съставиха инспекторите на столичната община по време на започналите преди празниците проверки за незаконни рекламни съоръжения в София.
Установени са общо 450 рекламни съоръжения върху фасадите на жилищните сгради в разрез с наредбите. <br /> Предстои да бъдат издадени и наказателни постановления след влизането в сила на наредбата за преместваемите обекти.<br /> <br /> В&nbsp;нея са записани санкции&nbsp;от 100 до 5000 лв. за физическите лица и от 1000 до 50 000 лв. за юридическите лица.<br /> /БЛИЦ