Областно учение за спасителни и аварийно-възстановителни работи от частите на Единната спасителна система на област Стара Загора ще се проведе днес в града на липите. Тя ще се ръководи от Щаба за координация на областния управител Йордан Николов, а по съответните места и от общинските щабове в градовете на областния център Стара Загора - Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Мъглиж, Павел Баня, Гурково, Братя Даскалови и Опан, информират от Териториалната дирекция на “Гражданска защита”, която ще участва в обучението, наред със структурите на МВР и пожарната, центъра за спешна медицинаска помощ, други здравни и военни подразделения в областта.
Учението за разумни реакции на спасителите по време на земетресение е под инициативата &bdquo;Старозагорска есен 2009&rdquo;.То е от голямо значение предвид оценката на готовност на екипите за светкавична реакция и разумното управление на процесите по спасителните и аварийно-възстановителните действия, предвид сеизмичния характер на територията на областта. На обучението ще се наблегне и на процедурите по обмяна на информация и превантивините мерки по ранното сигнализиране на населението за случай на опасност от земетресение. Ще се тества и надежността и ефективността на Единната спасителна система за аварийно-спасителни, евакуационни и неотложно-аварийно-вазстановителни работи при земетресение.<br /> <br /> <b>Керка ХУБЕНОВА, БЛИЦ</b><br />