Димитри Иванов, Хачо Бояджиев, Явор Цаков, Огнян Сапарев, Нидал Алгафари, говорителят на президента Желю Желев Валентин Стоянов, Кеворк Кеворкян, Александър Авджиев, Иван Гарелов, Иван Димитров (Гранитски), Иван Токаджиев, Огнян Димов, генерален директор на "ТВ 2", Атанас Свиленов, Александър Грозев са сред агентите на бившата Държавна сигурност в БНТ, съобщи Комисията по досиетата.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е проверила председателя, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската национална телевизия.

Проверени са 484 лица. Десет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. За 1 лице (Николай Иванов Димитров) БНБ не е изпратила всички необходими данни и за него не е извършена проверка.

Общо за 37 души е открита принадлежност към бившата ДС и военното разузнаване.

Комисията е установила и обявява принадлежност за:


Александър Димитров Грозев
Дата на раждане 18.04.1945 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Георги Иванов на 04.06.1984 г., регистриран на 12.06.1984 г.
Ръководил го служител О. р. Георги Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-I; управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Пеев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Пеев".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.08.1984 г. до 02.04.1992 г.
Директор от 09.04.1992 г. до 31.12.1992 г.


Александър Николов Авджиев
Дата на раждане 07.07.1958 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов на 21.11.1984 г., регистриран на 27.11.1984 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Стефанов Радулов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-I РУ-отделение ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Павел
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31735.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.08.2004 г. до 23.06.2008 г.


Ангел Йорданов Киряков
Дата на раждане 19.12.1958 г.
Място на раждане Гр. Девня
Вербувал го служител Лейт. Светозар Божков на 21.08.1989 г., регистриран на 30.08.1989 г.
Ръководил го служител Лейт. Светозар Божков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2546/ 14.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 848/ 15.02.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър".
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор на РТВЦ-Варна от 20.12.1993 г. до 31.12.1995 г. и от 01.01.1997 г. до 18.03.1998 г.


Антони Симеонов Вергиев
Дата на раждане 05.04.1936 г.
Място на раждане Румъния
Вербувал го служител Георги Георгиев на 28.11.1974 г., регистриран на 06.12.1974 г.
Ръководил го служител Георги Георгиев; Валентин Ников; Георги Сотиров; Вл. Динев; К. Демиревски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Драгомир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Драгомир".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 30.03.1990 г. до 15.05.1991 г.


Асен Генов Матеев
Дата на раждане 18.11.1940 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов на 11.11.1970 г., регистриран на 26.11.1970 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Божил Тодоров Божилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III, управление II-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Попов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-27093; работно дело IР-12448.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 23.03.1999 г. до 23.01.2002 г.


Атанас Бориславов Илков
Дата на раждане 22.04.1963 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Тошо Масларски на 26.03.1982 г., регистриран на 05.04.1982 г.
Ръководил го служител О. р. Тошо Масларски; о. р. Димитър Илиев Кънчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-01-01
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Емилиан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-26916 и работно дело IР-12253.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 15.03.1999 г. до 16.12.1999 г.
Директор от 17.12.1999 г. до 31.12.2001 г.


Атанас Свиленов Митрев
Дата на раждане 18.11.1937 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Петко Михов на 11.12.1980 г., регистриран на 16.12.1980 г.
Ръководил го служител О. р. Петко Михов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Пламенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; работно дело IР-13594; писмо вх. № 777/ 12.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 63/ 25.01.1990 г. материалите на аг. "Пламенов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ТВ Фонд от 01.07.2002 г. до 13.08.2006 г.
Началник отдел от 14.08.2006 г.


Борис Илиев Китанов
Дата на раждане 10.03.1944 г.
Място на раждане Гр. Долна баня
Вербувал го служител О. р. Г. Мисайлов на 21.07.1977 г., регистриран на 04.08.1977 г.
Ръководил го служител О. р. Г. Мисайлов; о. р. Кр. Пачков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Марин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 778/ 1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Марин".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Директор-РТВЦ-Русе от 13.07.1993 г. до 16.02.1994 г.
Главен секретар на БНТ от 17.02.1994 г. до 01.01.1995 г.


Боян Крумов Кривошиев
Дата на раждане 29.05.1940 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Делчо Ангелов Дончев на 23.01.1959 г., регистриран на 27.01.1959 г.
Ръководил го служител Делчо Ангелов Дончев; Найден Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Манолов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1488/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41144.
Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.
Публична длъжност или публична дейност Главен художествен ръководител от 12.11.1991 г. до 06.07.1992 г.


Валентин Аурелов Стоянов
Дата на раждане 22.07.1951 г.
Място на раждане Гр. Тутракан
Вербувал го служител О. р. Любен Предов на 20.11.1978 г., регистриран на 04.01.1979 г.; о. р. Калин Демиревски на 10.08.1988 г., регистриран на 18.08.1988 г.
Ръководил го служител О. р. Любен Предов; о. р. Калин Демиревски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление 06-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент
Псевдоними Андреев; Филип
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 4441; рег. дневник; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Филип"; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 08.10.1997 г. до 26.01.1998 г.
Директор от 27.01.1998 г. до 11.08.2002 г.
Главен секретар от 04.10.2004 г. до 27.05.2007 г.


Владимир Спасов Игнатовски
Дата на раждане 03.08.1942 г.
Място на раждане Гр. Стара Загора
Вербувал го служител О. р. Чавдар Тепешанов на 16.03.1981 г., регистриран на 26.03.1981 г.
Ръководил го служител О. р. Чавдар Тепешанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Борисов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 700/ 09.02.1990 г. с предложение за унищожаване материалите на аг. "Борисов".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ЦФТП от 20.03.1996 г. до 08.06.1997 г.
Главен редактор от 09.06.1997 г. до 20.01.1998 г.


Владимир Спиров Каперски
Дата на раждане 24.01.1953 г.
Място на раждане Гр. Благоевград
Вербувал го служител Подп. Д. Кутрев и о. р. Алекси Алексиев на 18.04.1988 г., регистриран на 20.05.1988 г.
Ръководил го служител Подп. Д. Кутрев; кап. Ив. Сарин
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Илич
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 7829; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на редакция в РТВЦ-Благоевград от 01.10.1985 г. до 15.01.1991 г.

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.


Григор Христов Христов
Дата на раждане 04.05.1936 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Антон Ст. Митев на 27.05.1980 г., регистриран на 02.06.1980 г.
Ръководил го служител О. р. Антон Ст. Митев; о. р. Георги Любомиров Христов; о. р. Вл. Томов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II; управление VI-IХ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Крум
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. на личното и работно дело на аг. "Крум".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на ПН от 07.06.1999 г. до 05.03.2002 г.


Дарин Константинов Камбов
Дата на раждане 31.10.1938 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Вербувал го служител О. р. Бойко Николов на 13.10.1983 г., регистриран на 19.10.1983 г.
Ръководил го служител О. р. Бойко Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Васил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30505 и работно дело IР-16289.
Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г.
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 07.12.1988 г. до 01.08.1991 г.


Димитри Константинов Иванов
Дата на раждане 01.01.1932 г.
Място на раждане Гр. Асеновград
Вербувал го служител Майор Павел Енчев Маринов на 26.02.1960 г., регистриран на 17.03.1964 г.
Ръководил го служител Майор Павел Енчев Маринов; о. р. Кирил Борисов Евгениев; о. р. Дойчо Вл. Деливлаев; о. р. Цветан Бузовски; о. р. Георги Стоименов; ст. лейт. Борис Тодоров Ангелов; лейт. Георги Димитров Сотиров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление Второ, отдел първи, отделение английско; управление II-VIII; управление VI-I-II; управление VI-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-27254; работно дело IР-12655.
Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г.
Публична длъжност или публична дейност Програмен директор на II ТВ-програма от 15.03.1991 г. до 11.05.1992 г.


Живко Ваклинов Живков
Дата на раждане 04.09.1967 г.
Място на раждане Гр. Перник
Вербувал го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов на 16.11.1986 г., регистриран на 28.11.1986 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Николай Атанасов Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-04-03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Строгов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-1114.
Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г.
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.01.2004 г.


Иван Данев Токаджиев
Дата на раждане 07.07.1952 г.
Място на раждане Гр. Разград
Вербувал го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев на 11.05.1989 г., регистриран на 31.05.1989 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Красимир Бориславов Корнажев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС, отдел 06, отделение 06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Колев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4-3 бр.; лично дело IА-3930; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор РТВЦ-Русе от 04.04.1994 г. до 30.07.1995 г.
Изпълнителен директор от 31.07.1995 г. до 06.06.1996 г.
И. д. генерален директор от 07.06.1996 г. до 22.12.1997 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Данев Токаджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър председатели, заместник министър председатели, министри и заместник министри


Иван Йорданов Димитров (Гранитски)
Дата на раждане 24.12.1953 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Асен Симеонов на 13.09.1983 г., регистриран на 24.09.1983 г.
Ръководил го служител О. р. Асен Симеонов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-02-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 752/ 12.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на аг. "Огнян".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.


Иван Стефанов Гарелов
Дата на раждане 06.02.1943 г.
Място на раждане с. Смилец, обл. Пазарджик
Качество Щатен служител; нещатен служител
Структури, в които е работил КДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4044/ 19.12.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 268/ 12.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 3492/ 15.07.1968 г. е изпратен на едногодишен курс в СССР; със заповед № 2742/ 12.05.1969 г. е уволнен.
Със заповед № 24/ 13.07.1970 г. е привлечен като нещатен оперативен работник.
Псевдоним "Талев".
Оперативни работници: о. р. Михаил Динков; о. р. Кирил Дим. Петров; о. р. Симеон Ляпчев; о. р. Венцислав Агайн; о. р. Милко Петров; о. р. майор Любен Йорданов Предов; полк. Димитър Роев; полк. Ангел Димитров.
Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители.
Публична длъжност или публична дейност Главен редактор от 01.04.1990 г. до 10.04.1992 г.
Ръководител на направление "Новини" от 01.06.1999 г. до 11.09.2000 г.

Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1554/ 25.08.2008 г.


Иван Филипов Проданов
Дата на раждане 09.03.1942 г.
Място на раждане С. Царевец, обл. Велико Търново
Вербувал го служител Лейт. Стоян М. Мишев на 01.02.1973 г., регистриран на 05.02.1973 г.
Ръководил го служител Лейт. Стоян М. Мишев; лейт. Михаил Петков Бозаров; лейт. Свилен Николов Стефанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; секретен сътрудник
Псевдоними Чапек
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело 10-3288; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г.
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.10.1993 г. до 19.12.1994 г.


Кеворк Таквор Кеворкян
Дата на раждане 11.09.1944 г.
Място на раждане Гр. Сливен
Вербувал го служител О. р. Г. Георгиев на 19.11.1973 г., регистриран на 26.11.1973 г.
Ръководил го служител О. р. Г. Георгиев; о. р. Цв. Цветков; о. р. Цв. Бузовски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-I-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Димитър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2865/ 16.07.1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната бланка и материалите на аг. "Димитър". В дело № V-О-76751 се намират четири агентурни сведения от агент "Димитър" с рег. № 35235. В арх. дело ІА-27254 се намира агентурно сведение от агент „Димитър” с рег. № 35235.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Програмен директор и главен редактор от 20.03.1990 г. до 08.01.1991 г.


Красимир Крумов Йорданов
Дата на раждане 15.12.1963 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Георги Любенов Николов на 05.08.1982 г., регистриран на 16.12.1982 г.
Ръководил го служител О. р. Георги Любенов Николов; о. р. Красимир Киров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I; управление III-VI-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Стефан
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27788 и работно дело IР-13258.
Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г.
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 01.10.2007 г.


Милен Атанасов Вълков
Дата на раждане 16.11.1953 г.
Място на раждане Гр. Бургас
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУМНО
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № Р-023/ 20.09.1977 г. е назначен за пом. н-к отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач VI ст.; със заповед № Р-012/ 14.09.1987 г. е преназначен за разузнавач V ст.;със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач VI ст.
Публична длъжност или публична дейност Член на УС от 27.03.2005 г. до 17.04.2006 г.

Доклад по чл.16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" – изх. № 2242/ 14.08.2008 г.

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ.


Милен Христов Йорданов
Дата на раждане 21.11.1954 г.
Място на раждане с. Чомаковци, обл. Плевен
Качество Нещатен служител
Структури, в които е работил ДС, управление III
Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 74/ 07.10.1974 г., води се на отчет от полк. Ангелов.
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 09.07.2000 г.


Михаил Иванов Бързанов
Дата на раждане 19.06.1942 г.
Място на раждане с. Говедарци, обл. Софийска
Вербувал го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров на 05.12.1978 г.
Ръководил го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров; полк. Г. Занев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник
Псевдоними Вихрен
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4978; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор от 14.02.2003 г. до 16.07.2004 г.

Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ.


Надежда Панчева Топчева
Дата на раждане 10.08.1942 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал я служител О. р. Чавдар Тепешанов на 11.08.1987 г., регистрирана на 12.08.1987 г.
Ръководил я служител О. р. Чавдар Тепешанов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Славей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 679/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 144/ 30.01.1990 г. на делото на Я/К "Славей".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 06.07.1992 г. до 12.07.1994 г.
Делегиран продуцент от 13.07.1994 г. до 18.08.1997 г.


Нидал Ахмад Алгафари
Дата на раждане 18.12.1965 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Кап. Светлин Димитров Петров на 08.11.1988 г., регистриран на 25.11.1988 г.
Ръководил го служител Кап. Светлин Димитров Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-02
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Наско
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37198; работно дело IР-17987.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Изпълнителен директор от 07.06.2002 г. до 06.06.2004 г.

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Нидал Ахмад Алгафари към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Николай Любенов Николов
Дата на раждане 18.08.1940 г.
Място на раждане С. Гинци, обл. Софийска
Вербувал го служител О. р. Сашо Григоров на 06.03.1986 г., регистриран на 06.03.1986 г.
Ръководил го служител О. р. Сашо Григоров; о. р. Ангел Димитров; о. р. К. Демиревски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-09-01; управление 06-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Желязков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Желязков".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор от 15.05.1992 г. до 19.12.2001 г.


Николай Любомиров Конакчиев
Дата на раждане 30.09.1942 г.
Място на раждане с. Джулюница, обл. Велико Търново
Вербувал го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев на 14.01.1974 г., регистриран на 06.03.1974 г.
Ръководил го служител Лейт. Ботьо Любенов Гелев; о. р. Бл. Благоев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Благовест
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-35374.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Зам. програмен директор от 03.05.1994 г. до 30.09.1995 г.
Ръководител направление от 01.10.1995 г. до 02.07.1997 г.


Николай Людвиг Цончев
Дата на раждане 26.07.1936 г.
Място на раждане Гр. Варна
Вербувал го служител Майор Иван Николов Албански на 06.06.1960 г., регистриран на 05.06.1962 г.
Ръководил го служител Майор Иван Николов Албански; о. р. Димитър Жулев; о. р. Андрей Андреев; о. р. Христо Козарски; о. р. Петър Венков; о. р. Стоян Савов; о. р. Радко Дунчев Власковски; о. р. Иван Боев Димитров; о. р. Костадин Костадинов; о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Алберт Йовчев; о. р. Петър Димитров Дерибеев; о. р. Панайот Радков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Филип
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2595 – 3 тома; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор от 20.10.1987 г. до 02.10.1994 г.


Огнян Димитров Димов
Дата на раждане 05.01.1963 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев на 26.11.1985 г., регистриран на 07.04.1986 г.
Ръководил го служител Ген. майор Петър Г. Пенчев; кап. Тодор Павлов Величков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ, отдел международни връзки, отделение координация
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Охридски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33441.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.10.1992 г. до 21.07.1995 г.


Огнян Стефанов Сапарев
Дата на раждане 04.08.1942 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Емил Пенчев на 25.06.1971 г.
Ръководил го служител О. р. Емил Пенчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, І, І
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Осведомител
Псевдоними Мартин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 76/ 1990 г. на лично дело ІА-26028 и работно дело ІР-11239
Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г.
Публична длъжност или публична дейност Председател от 01.02.1991 г. до 06.11.1991 г.

Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители


Пенчо Златанов Ковачев
Дата на раждане 08.02.1954 г.
Място на раждане Гр. Белоградчик
Вербувал го служител Кап. Светозар Петрунов на 25.03.1985 г., регистриран на 02.04.1985 г.
Ръководил го служител Кап. Светозар Петрунов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-07-02; управление 06-напр. "Т"
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Максим
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-16425.
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.


Стефан Петков Стоев
Дата на раждане 03.03.1957 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител Полк. Никола Нешев Николов на 23.02.1984 г., регистриран на 27.02.1984 г.
Ръководил го служител Полк. Никола Нешев Николов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-11 РУ, отделение ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Ведбал
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32503.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Програмен директор Ефир-2 от 02.01.1996 г. до 10.06.1996 г.


Хачадур Крикор Бояджиев (Хачо Кирилов Бояджиев)
Дата на раждане 20.01.1932 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител През м. юни 1958 г.
Ръководил го служител
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ; ПГУ, отдел 05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; агент-нелегал
Псевдоними Кръстю
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; арх. дневник; картон обр. 1; протокол за унищожаване рег. № 4154/ 18.04.1990 г. на дело 10-3265; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 07.06.1996 г.


Христо Тотев Тотев
Дата на раждане 12.12.1939 г.
Място на раждане Гр. Симеоновград
Вербувал го служител Ст. лейт. Румен Владимиров Николов на 04.12.1982 г., регистриран на 15.12.1982 г.
Ръководил го служител Ст. лейт. Румен Владимиров Николов; о. р. Николай Златков; о. р. Пламен Денев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-06-02, по линия на управление 06
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Владимир
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-33350.
Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г.
Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.03.1999 г. до 05.12.2001 г.


Явор Тодоров Цаков
Дата на раждане 23.03.1950 г.
Място на раждане Гр. София
Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 23.12.1982 г., регистриран на 14.01.1983 г.
Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Страцимир Никифоров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-01-05
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Александър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. на личното и работното дело на аг. "Александър".
Снемане от действащия оперативен отчет
Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на БНТ от 01.07.1989 г. до 27.02.1990 г.


Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 6 /шест/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. /БЛИЦ