ВМЗ Сопот продължава да работи. Това съобщиха от ръководството на оръжейницата в писмо до медиите.  

От там посочват, че производственият процес в държавното дружество не е преустановен, тъй като в региона, в радиус от 100 км, няма установен случай на Ковид-19. Няма официална забрана за спиране на работата. 

В предприятието са въведени всички необходими мерки, както и нови правила в обем от 8 страници, с които са запознати Министерството на икономиката и Държавната консолидационна компания. Правилата са раздадени на целия персонал, следи се стриктно за тяхното изпълнение.

Всички работници и служители имат защитни маски и ръкавици, инструктирани са за всяка своя стъпка в рамките на работния ден. В дружеството има постоянен медицински персонал, това е част от изискванията за работа в тази сфера.

Автобусите, които извозват работниците и служителите до и от предприятието, се третират с необходимите дезинфектанти.

Моделите на маски, ръкавици и защитни облекла, които ВМЗ - "Пеппер Модна Индустрия" ООД ще започне да произвежда, в момента се сертифицират от БАН.